Třebovákům není život v jejich městě lhostejný

Radní města vzali na vědomí výsledky Fóra Zdravého města z 10. 6. 2010 a následné ověřovací ankety mezi občany – 10 P Moravské Třebové. Na veřejném projednání byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech rozvoje města tak, jak je vnímají občané.

Celkem bylo sestaveno 16 problémů. Následovala společná otevřená diskuse všech zúčastněných, jejímž výstupem bylo deset hlavních problémů Moravské Třebové.Vyřešení těchto problémů vidí občané jako základní předpoklad pro kvalitu života ve městě. O nejdůležitějších z nich jsme občany města informovali v červencovém čísle zpravodaje. Na veřejném projednání se sešlo na 90 účastníků.

„Problémy formulované v rámci veřejného projednání byly ověřeny v následné anketě mezi občany. Výsledky ankety potvrdily výběr 7 problémů uvedených v „Desateru“ vzešlém z veřejného projednání. Získali jsme tak „ověřené problémy“ formulované v rámci veřejného projednání i v rámci ankety,“ sdělila Zdeňka Motlová, koordinátorka Projektu Zdravé město a místní Agendy 21.

Problémy, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednaní, tak respondenti v rámci otevřené ankety jsou uvedeny v tabulce, kterou naleznete v příloze (problémy nejsou řazeny dle významnosti).

Za pozornost stojí, že v anketě naformulovalo celkem 70 občanů jako vnímaný problém rekonstrukci MŠ Piaristická. Tento problém nebyl součástí desatera, které vzešlo z veřejného projednání, ale postoupil k řešení v rámci ankety v počtu hlasů. Naopak problémy jako zateplení školních budov, parkování na sídlišti Západní, křižovatka u Kubíka se nedostaly mezi ověřené problémy.

„Chtěl bych všem hlasujícím občanům vyjádřit velký dík za to, že se ankety „Desatero problémů města Moravská Třebová“ zúčastnili. Tím se dostalo vedení města přesvědčivé odezvy, neboť z tisíce rozeslaných anketních lístků se vrátilo 645 vyplněných. Jsem opravdu potěšen, že lidem není lhostejné, co se v našem městě má či nemá vybudovat, zřídit, provozovat, financovat. Občané tím prokázali nesporně stoupající zájem o dění ve svém městě. Ve srovnání s předchozí stejnou anketou je to počet více jak dvojnásobný. Poděkování patří také ředitelům a pedagogům našich základních škol, kteří svou osobní aktivitou velmi přispěli ke zdárnému výsledku této ankety. Nyní už je na vedení města, radních a zastupitelích, aby vybrané problémy města se zapracovaly do strategickým materiálů města a aby postupně byly realizovány, to vše k větší spokojenosti našich občanů s bydlením, službami a životem v našem stále krásnějším městě,“ řekl místostarosta Miloš Izák.

Vytipované problémy budou následně také zaneseny do DataPlánu Národní sítě Zdravých Měst a provázány s komunitním Plánem zdraví a kvality života Města Moravská Třebová. Budou stanoveny jednotlivá navrhovaná opatření, termíny vyřešení problému, rozpočtová připravenost a zodpovědný garant daného problému. Výsledky řešení a postupů budou k jednotlivým problémům vyhodnoceny na příštím veřejném projednání v roce 2011, včetně uvedení finančních částek rozpočtu města u těch problémů, kde bude garantem město.

PřílohaVelikost
ikona souboruOVĚŘENÉ PROBLÉMY44 KB
Vytvořeno 6.8.2010 9:33:19 | přečteno 405x | ernest