Tři králové zavítali na městský úřad

První týden v lednu tradičně navštěvují městský úřad a radnici v Moravské Třebové Tři králové. Skupince malých koledníků přispěla větší či menší částkou do kasičky celá řada zaměstnanců úřadu a jako každoročně i starosta Josef Ošťádal s místostarostou Milošem Izákem.

„Koledování Tři králů je jednou z nejpovedenějších českých křesťanských tradic. Určitě je dobře, že děti, které koledují a vybírají peníze na potřebné charitativní účely,“ řekl starosta města Josef Ošťádal.

Tříkrálová sbírka je v Moravské Třebové a okolí organizována Oblastní charitou Moravská Třebová a její výtěžek je určen na podporu sociálních služeb v Moravské Třebové, na přímou pomoc sociálně slabým rodinám, zakoupení zdravotních pomůcek do půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek a na pomoc lidem postižených živelnými katastrofami. S kasičkami opatřenými samolepkou charity vyrážejí do ulic skupinky dětí ze základních škol v doprovodu svých učitelů a rodičů. Chlapci a děvčata, kteří přestrojeni za krále navštívili městský úřad a radnici, byli ze ZŠ Palackého. Společně se svým učitelem Jaroslavem Jarůškem zazpívali koledy a zahráli na flétničky. Přispět do kasičky Tří králů bude možné dodo 10. ledna 2010.

Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové" a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár krejcarů na přilepšenou.

Vytvořeno 6.1.2010 12:43:05 | přečteno 305x | ernest