Tři týdny omezí provoz kvůli opravě komunikací v částech města

sypací vůz.jpg

Opravy komunikací, které nejsou způsobeny stavbou Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV, začnou v částech města Sušice a Boršov. Po dostavbě kanalizace proběhlo předání komunikací v těchto lokalitách zpět do užívání Správy a údržby silnic Pardubického kraje, která proto může začít s opravami poškozených silnic.

Ve čtvrtek 6. 6. a pátek 7. 6. bude probíhat v místní části Boršov frézování výtluků v komunikaci III/36826, v pondělí 10. 6. a úterý 11. 6. 2013 následná výsprava těchto vyfrézovaných míst obalovanou směsí tak, aby komunikace byla zcela opravena bez výtluků. Ve čtvrtek 13. 6., v pátek 14. 6. a v pondělí 17. 6. bude probíhat v místní části Sušice oprava zbylých míst. Bude provedeno vyfrézování a následná pokládka obalované směsi finišerem tak, aby celá komunikace v Sušicích měla nový povrch v celém úseku. Tyto práce budou probíhat za částečného omezení provozu. Předpoklad dokončení všech prací je dne 19. 6. 2013, pokud nenastanou nepříznivé klimatické podmínky.

Vytvořeno 3.6.2013 19:30:14 | přečteno 397x | ernest