Triumfální zahájení

foto Petra Zápecová.1.JPG

Úžasný zážitek měli všichni, kdo přišli na vernisáž výstavy OLEJOMALEB A POČÍTAČOVÝCH GRAFIK naší moravskotřebovské malířky a grafičky Hany Horské.

Nejenže se ve dvoraně muzea sešlo na 250 příznivců umění Hany Horské, ale celková atmosféra vernisáže byla plná velmi pozitivní, srdečné atmosféry a videozáznam „Život s výtvarným srdcem“, kde byly zachyceny pohledy autorky na její tvorbu, dojímal přítomné.
Vernisáž zahájil místostarosta města Ing. Václav Mačát, který mluvil o autorce jako čestné, svědomité učitelce i aktivní člence městské rady, kladoucí často i jemu otázky, na které je náročné odpovídat. Dále přivítal hosty – poslance Parlamentu ČR Ing. Květu Matušovskou a Václava Neubauera, delegaci ze spřáteleného města Banské Štiavnice vedenou víceprimátorem JUDr. Dušanem Lukačkem, starostu města JUDr. Miloše Izáka, místostarostu ing. Pavla Brettschneidera, radní města MUDr. Petra Kelču, Mgr. Miroslava Muselíka a Mgr. Petera Kopunecze, dále také přivítal všechny přítomné hosty.
Úvodní slovo přednesl PhDr. Jiří Stehlík z Brna. Mimo jiné řekl : „Hana Horská vychází z hlubokého lidského porozumění a vytváří svůj svět. Obrací se k lidem, kteří chtějí vidět.“
Velkým překvapením i pro samotnou autorku byla přítomnost doc. MUDr. Martina Repka, Ph.D., primáře orthopedické kliniky Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, který v únoru letošního roku provedl unikátní operaci páteře u její dcery Vendulky.
Za výjimečný zážitek, kdy v tomto uspěchaném světě se všichni ocitli alespoň na chvíli na klidném ostrově plném mezilidské srdečnosti, patří poděkování především autorce – PaedDr. Haně Horské, Muzeu Moravská Třebová – které akci připravilo, dále sponzorům výstavy – firmě OR-CZ, spol. s r.o., firmě ARROW, spol. s r.o., Květinovému studiu Věry Weinlichové, ale i všem, kteří na vernisáž přišli.
Byla to po čase opět skvělá kulturní akce v Moravské Třebové.

JUDr. Miloš Izák, starosta města Moravská Třebová

Foto: Petra Zápecová

Vytvořeno 3.10.2011 12:37:11 | přečteno 496x | ernest