Trvalé a dočasné vyřazování vozidel

Od 1. ledna 2009 budou vlastníci a provozovatelé vozidel, kteří nemají sjednáno povinné ručení, hradit za každý den, kdy nemají vozidlo pojištěno, příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP).

Sazba příspěvku se bude podle druhu vozidla pohybovat od 20 do 300 Kč denně. Příspěvek nenahrazuje pojištění a pokud tedy bude nepojištěným vozidlem způsobena škoda, zaplatí ji, stejně jako tomu je nyní, osoba za tuto škodu odpovědná. Proto očekáváme zvýšený zájem vlastníků motorových vozidel o služby našeho registru vozidel, zejména o vyřazování vozidel.

K provedení trvalého vyřazení vozidla žadatel – vlastník přikládá:

 • technický průkaz silničního motorového nebo přípojného vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla (osvědčení o technickém průkazu)
 • registrační značky (státní poznávací značky)
 • živnostenský list, jedná-li se o fyzickou osobu podnikatele, nebo výpis z obchodního rejstříku, jedná-li se o právnickou osobu
 • občanský průkaz pro ověření dat uváděných v žádosti nebo plné moci
 • doklad o likvidaci vozidla dle zákona č.103/2004 Sb.(potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků)
 • v případě zastupování vlastníka vozidla jinou osobou musí být předložena plná moc

K provedení dočasného vyřazení vozidla žadatel – vlastník přikládá:

 • technický průkaz silničního motorového nebo přípojného vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla (osvědčení o technickém průkazu)
 • registrační značky (státní poznávací značky)
 • živnostenský list, jedná-li se o fyzickou osobu podnikatele, nebo výpis z obchodního rejstříku, jedná-li se o právnickou osobu
 • občanský průkaz pro ověření dat uváděných v žádosti nebo v plné moci
 • v případě zastupování vlastníka vozidla jinou osobou musí být předložena plná moc

Doba dočasného vyřazení vozidla z registru nesmí přesáhnout 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Obecní úřad v odůvodněných případech dobu dočasného vyřazení vozidla z registru na žádost vlastníka motorového vozidla a přípojného vozidla prodlouží. Doba dalšího prodloužení nesmí přesáhnout 6 měsíců od uplynutí předešlé doby dočasného vyřazení. Odbor dopravy MěÚ Moravská Třebová

Vytvořeno 12.11.2008 13:18:42 | přečteno 467x | ernest