Údržba městské zeleně je diskutovaným tématem

zelen

V průběhu celého roku se staráme o to, aby se k údržbě zeleně ve městě přistupovalo správným způsobem. Technické služby se v případě sekání trávníků řídí jasnými praktickými i environmentálními pravidly, která často vyvolávají diskuzi veřejnosti.

„Novinkou pro letošní rok je nabídka sena pro občany. Pokud se přihlásí zájemci o seno (vzniklé sečením ploch na Knížecí louce a Křížovém vrchu), mohou kontaktovat přímo sekretariát technických služeb, které zajistí posekání trávy. Tu si žadatel usuší a seno si následně zpracuje a odveze,“ vysvětluje starosta Tomáš Kolkop.

Během teplých a suchých letních měsíců se plošné sekání trávy nedoporučuje. Na první pohled je patrné, že v období velkého sucha je sečení pro rostliny a půdu poškozující až likvidační. Plochy veřejné zeleně udržujeme podle priorit. „Vnímáme podněty veřejnosti a snažíme se je operativně řešit v rámci plánu údržby a sekání zeleně. Některé požadavky však vyřešit nelze. Rozloha intravilánu města je značná a technické služby provádí údržbu zeleně postupně v rámci jejich kapacitních možností,“ dodává jednatelka technických služeb Gabriela Horčíková. Sekání trávy probíhá v rozumné výšce s ohledem na charakter využití konkrétní plochy. Na některých místech probíhá mulčování, kdy zbytky posekané trávy zůstávají na povrchu.

V případě menších ploch zeleně v centru města dodržujeme interval sekání trávy minimálně osmkrát ročně, sídliště čtyřikrát ročně a okrajové části města dvakrát ročně. U velkých travnatých ploch (např. rekreační areál Knížecí louka a plocha pod zámkem) sekání postupně omezujeme ve vazbě na zadržování vody v krajině a podporu biodiverzity živočichů. Vysekány jsou tak pouze pruhy podél komunikací, chodníků a zpevněných ploch. Toto opatření platí zejména v suchých letních měsících.

 


Vytvořeno 26.7.2019 8:39:34 | přečteno 752x | horackova.pavlina