Úhradu poplatku a administraci odpadového hospodářství přesouváme do Občanského informačního centra

oic
Ve snaze o zjednodušení procesu plateb nájemného, pachtovného a poplatku za komunální odpad, přesouváme jejich úhradu do OIC. Výhodou pro veřejnost je bezbariérový přístup, možnost platby kartou a dostupnost ostatních služeb. Platby lze provést také bezhotovostně převodem na účet města.
Služby spojené s poplatkem za komunální odpad

Většinu úkonů spojených s nakládáním s odpady přesouváme z odboru majetku (budova radnice) do Občanského informačního centra (budova v ul. Olomoucká), kde je nově možné:

- obdržet barevné samolepky/čárové kódy na tříděný odpad

- obdržet pytle na komunální odpad

- uhradit poplatek za komunální odpad

- získat potřebné informace k platbám a administraci poplatku za komunální odpad.

Poplatek za komunální odpad je možné uhradit v Občanském informačním centru hotově nebo platební kartou. Využít lze také možnost bezhotovostní platby bankovním převodem na číslo účtu: 19–1283386349/0800. Variabilní symbol Vám přidělí pracovnice OIC. Pokud byl variabilní symbol již přidělen v předchozích letech, lze jej používat i nadále. O variabilní symbol je možné požádat telefonicky na číslech 461 353 007, 461 353 145 a 461 353 138, nebo napsat e-mail: spokorna@mtrebova.cz, hmatyasova@mtrebova.cz a dpliskova@mtrebova.cz.

Jediná služba, která zůstává v gesci odboru majetku (budova radnice), je vydávání samolepících štítků na popelnice. Občané, kteří se přistěhují do města, mění bydliště v rámci města, nebo mají novou nádobu a nemají na ní štítek, se musí dostavit za pracovnicemi odboru majetku (budova radnice).

Jak uhradit nájemné a pachtovné?

Poplatek můžete uhradit v Občanském informačním centru hotově nebo platební kartou. Využít lze také možnost bezhotovostní platby bankovním převodem na číslo účtu: 19-1283386349/0800 nebo 19-1929591/0100. Při platbě na účet použijte variabilní symbol, který je uveden ve smlouvě. Pokud není variabilní symbol ve smlouvě uveden (starší smlouvy), jako var. symbol lze uvést číslo smlouvy. Do popisu (poznámky) je vždy nutné uvést číslo smlouvy a jméno nájemce/pachtýře. Splatnost nájemného a pachtovného je vždy k 31. březnu příslušného kalendářního roku, v případě podpisu nové smlouvy po 31. březnu příslušného roku je splatnost nájemného/pachtovného do 2 měsíců od podepsání smlouvy.

Více o službách Občanského informačního centra naleznete zde:  https://www.moravskatrebova.cz/cs/radnice/obcanske-informacni-centrum.html

Václav Dokoupil, mluvčí města

Vytvořeno 14.2.2019 9:41:37 | přečteno 983x | v.dokoupil