Ulice Svitavská se dočká celkové proměny

IMG 20201208 131502

Souběžně s probíhající výstavbou nové nemocnice začne v květnu 2021 celková revitalizace ulice Svitavská v úseku od J. K. Tyla po Dr. Janského. Kromě nové vozovky dojde k obnově zeleně, opravě kanalizace a vodovodu, úpravě režimu pro cyklisty i výstavbě nových parkovacích stání.  

Investiční akce s náklady do 20 mil. Kč bude dle předběžného harmonogramu zahájena v květnu 2021 a předcházet ji bude společná diskuze s občany vedoucí k představení záměru a případnému zapracování připomínek veřejnosti.

 „Celková revitalizace ulice Svitavská je jedním z nejdůležitějších projektů nadcházejícího roku, díky kterému se ulice stane moderní a reprezentativní bránou do města. Účelem dopravně technické studie je komplexní úprava veřejného prostranství mezi ulicemi J. K. Tyla a Dr. Janského. Naší snahou je efektivně využít plochy v okolí stavebního bytového družstva pro výstavbu nových parkovacích stání s cílem vytěsnit zaparkovaná vozidla z prostoru okraje stávající vozovky. Přitom bereme ohled i na bezpečnost cyklistů, kterým se tím uvolní nový vyhrazený prostor v podobě piktogramového koridoru, běžně využívaném pro naznačení doporučeného průjezdu jízdních kol v rámci společného bezpečného provozu s ostatními vozidly. Rekonstrukce vozovky bude spočívat ve výměně všech konstrukčních vrstev a náklady chceme alespoň částečně pokrýt prostřednictvím dotací,“ vysvětluje starosta Miloš Mička.

Nový kryt bude z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy a zvýšená plocha křižovatky před poliklinikou z žulových kostek, případně zámkové dlažby. Podél komunikace zůstane stávající zelený pruh, který projde úpravou a zajistí oddělení komunikace od přilehlého chodníku. V úseku od bývalé polikliniky po ulici Dr. Janského je navržena rovněž revitalizace zeleně vč. nové výsadby stromů. Dle dendrologického posudku je totiž narušena nejen stabilita stávajících kmenů, ale i kořenového systému, což se projevilo například vyvrácením lípy poblíž autobusové zastávky při poryvech větru na konci července. Odstranění starých stromů je tak nezbytné pro zachování bezpečnosti kolemjdoucích.

Projektová dokumentace pamatuje také na výměnu stávajícího vodovodu v úseku od domu čp. 1191/19 za křižovatku s ul. Dr. Janského a úpravu veřejného prostranství v souvislosti s plánovanou výstavbou nové budovy nemocnice následné péče. Zároveň dojde k celkové rekonstrukci dešťové i splaškové kanalizace. Nová trasa kanalizace bude vedena středem komunikace a plně nahradí stávající, stavebně technickým stavem již nevyhovující jednotnou kanalizaci vedenou v chodníku při severní straně ulice.  Nové vedení dešťové kanalizace pak zajistí svedení dešťových vod do vodoteče v ul. Údolní a výrazně tak přispěje k zadržování vody v krajině. Podrobnosti k projektu i termínu veřejné diskuze připravujeme.
Vytvořeno 8.12.2020 13:38:54 | přečteno 1246x | v.dokoupil