Ulice Svitavská se stane reprezentativní branou do města

titulka

V průběhu dubna bude zahájena celková revitalizace ulice Svitavská v úseku od J. K. Tyla po Dr. Janského poblíž prodejny Penny. Kromě nové vozovky dojde k obnově zeleně, opravě kanalizace a vodovodu, úpravě režimu pro cyklisty i výstavbě nových parkovacích stání.

Jedná se o jeden z nejdůležitějších projektů roku 2021, díky kterému se ulice stane moderní a reprezentativní bránou do města. Dílčí opravy havarijních úseků kanalizace budou probíhat už od začátku dubna. O několik týdnů později dojde k částečnému omezení dopravy, o kterém budeme s předstihem informovat. Vizualizace ukazuje, jak bude zeleň v daném úseku vypadat za 5-10 let.

S ohledem na nepříznivou epidemickou situaci se plánované veřejné představení celého projektu přesune do virtuálního prostředí prostřednictvím on-line konference, která proběhne ve středu 10. března od 16:00 hodin. Podrobnosti a pokyny pro připojení zveřejníme na webových stránkách a v Mobilním rozhlasu.

Proč dochází k obnově lipové aleje?

Každý strom je živý organismus, který pro kvalitní růst potřebuje dostatek živin v půdě, dostatek vody, vhodné složení ovzduší a především dostatečný prostor k růstu kořenů. Když cokoliv z uvedeného chybí, mohou nastat problémy. Za posledních 100 let se však životní podmínky pro růst stromů rapidně změnily a to se bohužel týká i lipové aleje v ulici Svitavská. V době výsadby lipové aleje zde bylo dostatek okolní zeleně a po cestách se proháněly povozy s koňmi. Lípy zde měly vhodné podmínky a dostatek prostoru pro svůj růst. Od té doby se však mnohé změnilo. Hliněné nebo štěrkové cesty začaly postupně nahrazovat dlažební kostky. Později se přistoupilo k asfaltování, které lipovému stromořadí sebralo jakékoliv přirozené prostředí, zvýšilo průměrnou teplotu okolí a znemožnilo vsakování vody ke kořenům. Dalším negativním faktorem je chemické znečištění při zimní aplikaci posypové soli, kterou lípy těžce snáší. Zásadním problémem však byly časté výkopy a opravy podzemních inženýrských sítí (elektrické kabely, kanalizace, plynovod), kdy se dané dřevině způsobí rány, kterými pak mohou do organismu pronikat patogeny, nejčastěji pak hniloby a plísně. Zároveň dochází k opakovanému a nevratnému poškození kořenového systému jednotlivých stromů. Důkazem může být vyvrácená lípa naproti nemocnici z července 2020, kdy se potvrdila absence větších kořenů pod vozovkou a v místech chodníku.

Při současném trendu počasí, kdy se předpokládá střídání extrémních teplot s nepředvídatelnými srážkami či poryvy větru, musíme zeleni věnovat zvýšenou pozornost. Při ošetřování, kácení i nových výsadbách je nutné myslet hodně dopředu, myslet tak abychom i pro budoucí generace zachovali co nejlepší prostředí pro život, do kterého zajisté dřeviny patří. Ať už se nám to líbí nebo ne, lípy, které dnes rostou v ulici Svitavská, jsou na hranici své životnosti. Vzhledem k infekci kosterních větvení, infekci kmenů, defektnímu větvení a poškozenému kořenovému systému nám nezbývá než přikročit k pokácení vzrostlých stromů v úseku od evangelického kostela po křižovatku s ulicí Dr. Janského poblíž prodejny Penny.

Následná nová výsadba je navržena tak, aby dřeviny měly dostatek prostoru pro růst kořenů, a jejich rozmístění zohledňuje vedení nové kanalizace a vodovodu při souběžné rekonstrukci ulice. Vznikne tak nový úsek aleje, na který lze v budoucnu navázat. Nová výsadba bude sloužit našim dětem a vnukům a poskytovat jim benefity, ať už v podobě čistšího vzduchu, stínu při procházce nebo celkově příjemnějšího prostředí pro pacienty z nově budované nemocnice následné péče.

1

2

Vytvořeno 25.2.2021 9:43:17 - aktualizováno 3.3.2021 16:57:21 | přečteno 469x | v.dokoupil