Upozornění k dalšímu výskytu „ptačí chřipky“! (aktualizováno)

Vzhledem k dalšímu případu výskytu aviární influenzy ptačí chřipky v Pardubickém kraji v obci Choceň a v obci České Heřmanice, část obce Netřeby, vydala Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj dne 11.července 2007 Nařízení č. 4/2007.Tímto nařízením se nemění již dříve vydaná mimořádná opatření, týkající se občanů města Moravské Třebové, která je nutné v pásmu s omezením dodržovat:1. Každý chovatel drůbeže v komerčním drůbežářském hospodářství v dalším pásmu s omezením je povinen neprodleně oznámit Krajské veterinární správě pro Pardubický kraj:pokles spotřeby krmiva o více než 20 %pokles produkce vajec o více než 5 % v průběhu dvou dnůúhyn drůbeže v průběhu týdne větší než 3 %výskyt klinických příznaků, případně patologicko-anatomických nálezů u uhynulé nebo utracené drůbeže vyvolávající podezření na aviární influenzu.2. V dalším pásmu s omezením se zakazuje:pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů a veřejných vystoupení drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;pohyb a přeprava drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí mimo toto pásmo za účelem jejich účasti na výstavě, přehlídce, trhu, soutěže a jiného svodu a veřejného vystoupení. 3. Každý chovatel je povinen v hospodářství v dalším pásmu s omezením uplatňovat tato opatření:veškerá drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí musí být umístěny uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém jsou chovány, a tam drženy. Není-li to proveditelné nebo jsou-li ohroženy dobré životní podmínky zvířat, musí být uzavřeny na některém místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství a aby byly mini minimalizovány kontakty s volně žijícím ptactvemmusí být zajištěno dodržování přiměřených opatření každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící k minimalizaci rizika přenosu aviární influenzy.Výše uvedená mimořádná veterinární opatření mohou být v dalším pásmu s omezením nejdříve zrušena po uplynutí nejméně 30 dní po provedení předběžného čištění a dezinfekce infikovaného hospodářství.

Vytvořeno 28.6.2007 10:38:19 | přečteno 328x | ernest