Upozornění pro občany

Vzhledem k výskytu nebezpečné nákazy aviární influenzy ptačí chřipky v katastrálním území obce Tisová u Vysokého Mýta vydala Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj dne 21.6.2007 Nařízení č. 2/2007. Toto nařízení vymezuje: - ochranné pásmo - oblast o poloměru 3 km kolem ohniska nákazy, - pásmo dozoru - oblast o poloměru 10 km kolem ohniska nákazy, - další pásmo s omezením - oblast vymezená územím Pardubického kraje. Oznamujeme vám, že v dalším pásmu s omezením se nachází i město Moravská Třebová, proto je nutné dodržovat následující opatření. OPATŘENí V DALŠíM PáSMU S OMEZENíM. Každý chovatel drůbeže v komerčním drůbežářském hospodářství v dalším pásmu s omezením je povinen neprodleně oznámit pokles spotřeby krmiva o více než 20 % nebo pokles produkce vajec o více než 5 % v průběhu dvou dnů nebo úhyn drůbeže v průběhu týdne větší než 3 % nebo výskyt klinických příznaků, případně patologicko-anatomických nálezů u uhynulé nebo utracené drůbeže vyvolávající podezření na aviární influenzu.- V dalším pásmu s omezením se zakazuje pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů a veřejných vystoupení drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí.- Každý chovatel drůbeže je povinen v hospodářství v dalším pásmu s omezením zajistit dodržování přiměřených opatření každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící k minimalizaci rizika přenosu aviární influenzy.V případě nejasností se obraťte na telefonní čísla: 461 353 043 - odbor životního prostředí Měú Moravská Třebová, 461 353 191 - pracovník krizového řízení Měú Moravská Třebová. Jelikož se jedná o závažnou mimořádnou událost, dbejte všech pokynů a nařízení příslušných úřadů, aby byly minimalizovány všechny škody a předešlo se dalšímu šíření nákazy.

Vytvořeno 22.6.2007 9:41:55 | přečteno 515x | ernest