Upozornění pro původce odpadů

odpadky.jpg

Původce odpadů (§39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění), který přesáhne-li v produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu za rok 2011, je povinen plnit ohlašovací povinnost, a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Dle přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb., a to do 15. února 2012 za každou samostatnou provozovnu. Vznikne-li vám ohlašovací povinnost dle zákona o odpadech, jste povinni své hlášení podat prostřednictvím ISPOP. Již není možné podávat hlášení v tištěné/listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností – ORP (kromě přílohy 24 vyhlášky 383/2001 Sb. Tato příloha se stále zasílá v elektronické podobě přímo na ORP). Pro přenos hlášení musí být dodržen Datový standard MZP_ODPADY_2011_A_S v­ydaný Ministerstvem životního prostředí (viz www.mzp.cz). Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP (viz bod 2) musí být ohlašovatel v tomto systému zaregistrován. Bez registrace není možné hlášení podat. Způsob registrace je uveden na stránkách ISPOP: https://www.ispop.cz/…istrace.html. Připravte se již na tuto změnu v podávání hlášení a předejděte možným problémům a případným sankcím za hlášení podané po termínu. Podrobnosti www.cenia.cz.

Z. Motlová, odpadové hospodářství MěÚ

Vytvořeno 8.12.2011 8:44:17 | přečteno 444x | ernest