UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE - Výměna průkazů profesní způsobilosti řidiče

Upozorňujeme řidiče, kteří jsou držiteli platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče, že jsou povinni do 30. 9. 2008, podat na odboru dopravy obecního úřadu obce s rozšířenou působností písemnou žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče.

Jedná se zejména o řidiče nákladní a osobní dopravy, kteří tuto činnost vykonávají jako své zaměstnání (držitele řidičského oprávnění skupiny C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E). Odbor dopravy vydá na základě této žádosti řidiči průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. K žádosti je třeba doložit platný řidičský a občanský průkaz, 1 kus fotografie (3,5 × 4,5 cm) a Osvědčení profesní způsobilosti řidiče, které je platné v den podání žádosti, a zaplatit správní poplatek 200,– Kč. Řidiči profesionálové, dostavte se osobně do konce září s požadovanými doklady na odbor dopravy. Odbor dopravy

Vytvořeno 20.8.2008 13:57:50 | přečteno 431x | ernest