Upozornění pro vlastníky a uživatele nemovitostí v městské památkové rezervaci

3V4O0372_4.jpg

V současné době se začíná ve velké míře rozmáhat nahodilé osazování satelitních přijímačů na objektech v městské památkové rezervaci. Upozorňujeme vlastníky a uživatele nemovitostí v městské památkové rezervaci, že osazení tohoto zařízení podléhá schválení orgánu státní památkové péče.

Pokud osazení satelitního přijímače nemáte povoleno, dostavte se prosím co nejdříve v úředních dnech na Městský úřad, Olomoucká 2, odbor výstavby a územního plánování, kancelář č. 224 – p. Žouželková nebo si předem dohodněte schůzku – tel. 461 353 020.

V měsíci únoru 2012 proběhne kontrola těchto zařízení, a jestliže jejich umístění nebude povoleno ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, bude s vlastníkem nebo uživatelem nemovitosti zahájeno správní řízení dle § 35 nebo § 39 výše uvedeného zákona.

Vytvořeno 28.11.2011 8:02:37 | přečteno 373x | ernest