Upozornění - reklamní tabule, nabídka zboží

Město Moravská Třebová upozorňuje podnikatele, kteří užívají veřejné prostranství k umístění reklamních tabulí a k vystavení zboží, aby nezapomněli na povinnost, ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství a uhradit místní poplatek za jeho užívání pro rok 2010.

Výběr tohoto poplatku je stanoven zákonem České národní rady č. 565/1990 sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správcem poplatku za užívání veřejného prostranství je odbor majetku města a komunálního hospodářství Městského úřadu Moravská Třebová.

Tiskopis ohlášení je možno si vyzvednout v informačním centru v budově Městského úřadu Moravská Třebová na Olomoucké ulici, na odboru majetku města a komunálního hospodářství v budově Městského úřadu na náměstí T. G. Masaryka, nebo prostřednictvím internetu na stránkách města www.mtrebova.cz v záložkách Radnice Formuláře – Odbor majetku města a komunálního hospodářství Ohlášení užívání veřejného prostranství.

Odbor majetku města a komunálního hospodářství Městského úřadu Moravská Třebová

Vytvořeno 26.1.2010 10:31:27 | přečteno 364x | ernest