UPOZORNĚNÍ - REKLAMNÍ TABULE

Upozorňujeme podnikatele, kteří užívají veřejné prostranství k umístění reklamních tabulí a k vystavení zboží, aby nezapomněli na povinnost, ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství a uhradit místní poplatek za jeho užívání pro rok 2009.

Výběr tohoto poplatku je stanoven zákonem České národní rady č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správcem poplatku za užívání veřejného prostranství je odbor majetku města a komunálního hospodářství Městského úřadu Moravská Třebová.

Tiskopis ohlášení je možno si vyzvednout v informačním centru v budově městského úřadu na Olomoucké ulici, na odboru majetku města a komunálního hospodářství v budově městského úřadu na náměstí T.G.Masaryka – nebo prostřednictvím internetu na stránkách města www.mtrebova.cz – v záložkách Radnice – Formuláře – Odbor majetku města a komunálního hospodářství – Ohlášení užívání veřejného prostranství.

Vytvořeno 28.1.2009 14:23:58 | přečteno 452x | ernest