Upozornění VHOS, a.s.

water.jpg

V průběhu měsíce listopadu se objevily v poštovních schránkách v Jevíčku, Mor.Třebové a dalších městech regionu letáky s nabídkou na testování, měření, analýzy a kontroly vody, mimo jiné i s nabídkou provedení kontroly pitné vody tekoucí z vodovodu.

VHOS, a.s. upozorňuje, že pro kontrolu zdravotní nezávadnosti pitné vody tekoucí z vodovodních kohoutků napojených na veřejné vodovody je rozsah nabízených stanovení naprosto nedostačující, chybí mimo jiné i nabídka mikrobiologických ukazatelů. VHOS, a.s., jako provozovatel veřejných vodovodů plní všechny legislativní požadavky na rozsah ukazatelů a četnost kontroly vody ve vodovodních řadech i ve zdrojích. Kopie veškerých protokolů posílá na jednotlivé obecní úřady, kde si je mohou občané vyžádat k nahlédnutí. V případě odůvodněné pochybnosti o kvalitě vody z vodovodu si mohou občané vyžádat u provozovatele v rámci stížnosti kontrolní odběr zdarma. Co se týče jakosti pitné vody z veřejných vodovodů provozovaných společností VHOS, a.s., není důvod vynakládat finanční prostředky na ověření její kvality.
Pro kvalitu vody ve studních, je největším zdravotním rizikem mikrobiologická kontaminace, zde navrhuje VHOS, a.s. případným zájemcům služby akreditované laboratoře. Cena provedení rozborů v uvedeném rozsahu ukazatelů je v akreditované laboratoři obdobná jako u ostatních dodavatelů těchto služeb, uvedla vedoucí laboratoře VHOS, a.s. RNDr. Eva Vrbovská.

Vytvořeno 29.11.2010 8:08:14 | přečteno 756x | ernest