Úspěšný projekt ve Speciální škole v Moravské Třebové

Téměř rok byl v praktické škole, součásti Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy v Moravské Třebové ověřován projekt, který byl finančně podpořen Evropským sociálním fondem a ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.rnPod názvem „Tvorba a ověřování ŠVP u žáků základní školy praktické v Moravské Třebové“, tak probíhala výuka anglického jazyka ( u žáků s lehkým mentálním postižením úplně poprvé) a rozšířená výuka výtvarných činností.rnVýuky s účastnilo celkem 60 žáků školy.rnRealizační tým jedenácti pedagogů školy si nejen ověřil funkčnost nově připraveného učebního programu, ale účastnil se i řady vzdělávacích akcí, které zvýšily vyučujícím jejich kompetence. Neplánovaným, ale naprosto přirozeným produktem celého projektu bylo i vytvoření originálního pracovního sešitu pro výuku anglického jazyka a metodického materiálu pro výuku výtvarných činností.rnNezanedbatelným výsledkem je i vybudování dvou odborných učeben – jazykové učebny a výtvarného ateliéru, které nepochybně zvýší komfort pro výuku samotnou. rnNejlepším výsledkem celého projektu je však fakt, že žáci v anonymních dotaznících vyjádřili svůj zájem o pokračování ve výuce novým předmětům a pedagogové pak chuť zapojit se do práce v dalším případném projektu.rn

Vytvořeno 8.8.2007 13:54:54 | přečteno 379x | ernest