V Dukelské bude vyměněna havarijní kanalizace

kanalizace Dukelská.jpg

Dle smlouvy o dílo se zhotovitelem vzešlým z výběrového řízení by měla být za cenu 1.559.200,78 Kč bez DPH do 30. září tohoto roku provedena poměrně složitá akce výměny části kanalizace v Dukelské ulici.

V místě bohužel není přesně zmapován stav kanalizačního řadu a práce je navíc nutné koordinovat s Dobrovolným svazkem obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovsko, který provádí ve stejné lokalitě a v části ulice Tovární rekonstrukci vodovodu, v délce cca 700 metrů, v ceně 3,6 milionu, za dotační podpory Pardubického kraje. První projekt řeší výměnu původní jednotné kanalizace, která je v současné době v havarijním stavu. Trasa nové kanalizace je vedena v převážné části v souběhu se stávajícím a plánovaným vodovodem. Vzhledem k tomu, že není předpokládána současná pokládka obou sítí, je navržena nová kanalizace ve vzdálenosti 1,2 m od nového vodovodu tak, aby byl umožněn další souběžný výkop. Při kanalizaci bude osazeno šest nových revizních šachet, u dvou stávajících bude provedena oprava. Napojeno bude pak 24 ks přípojek v celkové délce 135,70 m, domovní přípojky budou osazeny domovními plastovými šachtami, dešťové svody ve veřejném prostranství a chodníku budou osazeny lapači střešních splaveni, osazeny budou čtyři nové uliční vpusti. Po přepojení všech přípojek na novou kanalizaci se původní kanalizační stoka v ulici Dukelské zafouká.

Vytvořeno 30.7.2015 9:56:48 | přečteno 458x | ernest