V letních měsících zvýšíme frekvenci svozu odpadu

komunal
Na základě podnětů občanů bude v období od 1. 6. do 31. 8. letošního roku posílen svoz komunálního odpadu na čtrnáctidenní režim. Na optimalizaci systému MESOH bude dohlížet nově vytvořený tým pro odpadové hospodářství, složený ze zástupců města, zastupitelů a technických služeb.

Dosavadní měsíční režim svozu odpadu i fungování celého systému MESOH bylo podrobeno důkladnému vyhodnocení. Měsíční svoz odpadu bude ponechán se dvěma úpravami:

  •  V období od 1. 6. do 31. 8. 2019 bude svoz dočasně posílen na 14 denní frekvenci z důvodu obav veřejnosti ze zápachu v teplých letních měsících.
  • Od 1. 9. 2019 bude pokračovat stávající systém měsíčního svozu s tím, že bude upravena frekvence svozu KONTEJNERŮ na komunální odpad na 14 denní režim.

V porovnání s rokem 2018 vrostl počet poplatníků i domácností zapojených do MESOH. „Průměrná sleva pro poplatníky zapojené do systému se pohybuje mezi 200-300 Kč. Musím poděkovat občanům za jejich aktivitu. Během měsíčního režimu svozu popelnic nebyl zaznamenán zvýšený přesah odpadů mimo běžné nádoby. Pytle se vyskytují výjimečně, a to pouze v místech, kde se prokazatelně neseparuje,“ vysvětluje místostarosta Miloš Mička. O dílčích změnách a optimalizaci systému odpadového hospodářství budou občané průběžně informováni.

Obyvatelé města začali prokazatelně lépe třídit, za což jim velmi děkujeme. „Technické služby svezly v roce 2018 o 224 tun komunálního opadu méně oproti předchozímu období a odměna EKO-KOM vzrostla o 103.088 Kč. Díky tomu klesá množství komunálního odpadu ukládaného na skládku, což vede ke snižování nákladů města. Občanům se snažíme vycházet vstříc. Hledáme možnosti pro umístění nádob na separovaný odpad v centru města. Navíc připravujeme systém rozmístění nádob na bioodpad z domácností včetně způsobu jeho likvidace,“ doplňuje jednatelka technických služeb.

V roce 2018 dosáhlo město Moravská Třebová podle EKO-KOMU excelentních výsledků v oblasti třídění odpadu. „Každý obyvatel ročně vyprodukuje 178 kg komunálního odpadu, což je o 22 kg méně než v roce 2012. Tyto údaje jsou velmi pozitivní a je patrné, že třídění odpadů není obyvatelům Moravské Třebové lhostejné. Pozitivní výsledky zaznamenáváme také u papíru, skla a plastu. V loňském roce vytřídil každý obyvatel města 30 kilogramu papíru, 19,1 kilogramu plastů, 17,3 kilogramů skla a téměř celý kilogram nápojových kartonů. To je více než kdykoliv předtím,“ vysvětluje Stanislav Dokoupil, regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s.

Václav Dokoupil, mluvčí města

Vytvořeno 11.4.2019 12:38:04 | přečteno 1007x | v.dokoupil