V opravených varhanách město ukryje vzkaz o našem životě

píšťaly.jpg

Informace o současnosti Moravské Třebové by měly být v nejbližší době vloženy do schránky, která bude zapečetěná vložena do skříně chrámových varhan restaurovaných v minulých letech v kostele Nanebevzetí Panny Marie v centru města.

Správní rada Nadačního fondu pro chrámové varhany v Moravské Třebové se rozhodla, že nechá vyrobit schránku, která bude obsahovat dokumentaci k čerstvě restaurovaným varhanám se zprávou pro další generace, a tuto umístí po dokončení restaurování do vlastní skříně varhan. Památkáři při pracích na skříni objevili v roce 2010 tajný prostor, ve kterém byla kovová schránka s datem 4. 12. 1883, což byl rok instalování varhan ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Schránka ve tvaru válce obsahovala listinu, která se vztahuje k samotnému vzniku varhan, je psána v původním německém jazyce a zachovala se ve velmi dobrém stavu. Nová schránka bude jako ta původní z roku 1883 uložena v horní části varhanní skříně tak, aby nebyla snadno dosažitelná. Schránka je v současné době vyráběna z nerezového plechu firmou TONER Moravská Třebová. Její velikost je navržena tak, aby se do ní vešlo původní pouzdro s původní listinou z roku 1883 a k dispozici aby byl prostor na velikost A4 do hloubky 12 – 15 cm. Po naplnění bude schránka napevno uzavřena (zaletována). Kromě původní listiny by se měly do schránky vložit listina, která obsahuje základní informace o projektu restaurování varhan, seznam všech dárců s poděkováním, dokumenty o projektu, dokumenty nadačního fondu, stránky Moravskotřebovského zpravodaje o varhanách, vybrané fotografie původního stavu varhan a jednotlivých etap, CD, kde je uložen původní hlas varhan před opravou, flash disk s uložením fotografií, dokumentů, plakátů z koncertů atd. Vedení města by mělo přidat informace o aktuálním životě Moravské Třebové – počet obyvatel, důležité rozvojové projekty současnosti, složení městských orgánů a podobně.

Vytvořeno 30.7.2013 16:22:18 | přečteno 421x | ernest