V participativním rozpočtu občané zvolili výstavbu workoutového hřiště

1zdrave mesto

V letošním roce město vyčlenilo 500 000 Kč na realizaci projektů, které v rámci participativního rozpočtu navrhují sami občané. Vítězem se letos stal Jaroslav Matuška a jeho projektový záměr na vybudování workoutového hřiště na Knížecí louce, který v e-anketě obdržel celkem 204 platných hlasů.

Vítěz převzal na slavnostním vyhlášení dne 11. června v 17:00 hod. ve dvoraně muzea z rukou starosty města pamětní listinu s poděkováním za aktivní účast v participativním rozpočtu 2020 a snahu o zlepšení podoby veřejného prostranství v našem městě. "Participativní rozpočet dává občanům příležitost přímo vstoupit do procesu rozhodování o využití veřejných prostředků. Jsem rád, že jsou občané aktivní a této možnosti využívají. Rekreační areál Knížecí louka je mezi lidmi stále více oblíbený a workoutové hřiště stávající nabídku aktivit na tomto místě vhodně doplňuje. Už nyní se můžeme těšit na návrhy projektů, které občané navrhnou v příštím roce," říká starosta Miloš Mička.

Hřiště na workout bude vybudováno ve východní části Knížecí louky pod parkovištěm u zámku.  Je navrženo pro pro široké spektrum uživatelů bez omezení věkové hranice. Venkovní workout hřiště je koncipováno tak, aby sloužilo nejen pro mládež či trénink sportovních klubů, ale také pro muže a ženy středního věku. Dále pak také pro aktivní skupinu seniorů jako místo k protažení či aktivního odpočinku. Hřiště je navrženo jako venkovní tělocvična poskytující komplexní a multifunkční workout zázemí pro rozvoj silových, obratnostních a rychlostních dovedností. Celé hřiště umožňuje přirozené cvičení kondičního posilování – kalistheniku, dále pak posilování, strečink, protažení a aktivní odpočinek, který pozitivně odbourává nahromaděný stres. Venkovní hřiště pomáhá aktivně rozvíjet podvědomí o zdravém životním stylu a snižuje pravděpodobnost špatných životních návyků. Velikost hřiště zajišťuje prostor pro cvičení nejen jednotlivce, ale také skupiny nad 20 lidí najednou při komfortním cvičení všech osob. Pevnost a kvalita zpracování celého hřiště zajišťuje odolnost nejen vůči maximálnímu zatížení cvičenci, ale i nezničitelnost před vandaly.

Celkové umístění navržených projektů

  • Workoutové hřiště - Jaroslav Matuška, 204 hlasů
  • Renovace vybavení venkovního hřiště školky v Sušicích - Josef Forman, 197 hlasů
  • Pavilon na návsi v Udánkách - Zuzana Krejčířová, 85 hlasů
  • Pořízení zařízení k likvidaci nežádoucí vegetace infračerveným zářením v kombinaci s horkým vzduchem - Pavel Prudil, 50 hlasů

Na začátku celého procesu bylo na veřejném projednání ve středu 4. března představeno celkem 7 projektů občanů. Přes hodnocení realizovatelnosti, nákladů a majetkoprávních vztahů neprošly návrhy: Zvýšení rozpočtu městské knihovny na nákup nových pramenů (manželé Kvapilovi), Pořízení přístroje k likvidaci nežádoucí vegetace horkou párou v kombinaci s horkou vodou (Pavel Prudil) a Stezka kolem moravskotřebovského rybníka (Eliška Pánková). Zbylé 4 projekty postoupily do finálního hlasování, které probíhalo od 7. do 31. 5. prostřednictvím e-Ankety přes Mobilní rozhlas. Celkem hlasovalo 757 respondentů, z toho bylo 536 hlasů platných a 221 hlasů neplatných. Podmínkou účasti v anketě bylo trvalé bydliště na území města, proto pracovníci úřadu následně ověřili veškeré hlasy v evidenci obyvatel.

Barbora Dudíková, Koordinátorka projektu Zdravé město a MA 21

Vytvořeno 18.6.2020 8:14:50 | přečteno 1112x | v.dokoupil