V sobotu město draží další z nemovitostí. Mnohé nově

14 Mesto Moravska Trebova

Ve foyeru muzea se bude v sobotu 27. května 2017 konat další z veřejných dražeb nemovitého majetku města Moravská Třebová. Bližší info dále, či v Moravskotřebovském zpravodaji 5/2017.

Dražby nových stavebních pozemků

V sobotu 27. 5. se od 9 hodin budou konat dražby města.

Mezi nabízené nemovitosti patří ty, které budou v dražbách prodávány opakovaně, jako pozemek parc. č. 234/3, jehož součástí je bytový dům v ul. Krátké č. p. 219, č. o. 6 (výchozí cena pro dražbu: 720.000 Kč), a dále pozemky určené k výstavbě rodinných domů v ul. Strážnického: jedná se o pozemek parc. č. 2055/121 o výměře 1312 m2 (výchozí cena pro dražbu: 598.700 Kč), pozemek parc. č. 2055/122 o výměře 1447 m2 (výchozí cena pro dražbu: 752.500 Kč), pozemek parc. č. 2055/123 o výměře 1267 m2 (výchozí cena pro dražbu 657.600 Kč), pozemek parc. č. 2055/124 o výměře 1266 m2 (výchozí cena pro dražbu 658.400 Kč), pozemek parc. č. 2055/126 o výměře 706 m2 (výchozí cena pro dražbu 250.800Kč), pozemek parc. č. 2055/95 o výměře 1576 m2 (výchozí cena pro dražbu: 744.700 Kč), pozemek parc. č. 2055/97 o výměře 1786 m2 (výchozí cena pro dražbu: 875.000), dále pak pozemek v ul. J. K. Tyla č. 2631/3 a pozemek parc. č. 2632/2, které tvoří jeden stavební pozemek určený pro výstavbu rodinného domku (výchozí cena pro dražbu: 360.900 Kč).

Dále bude město v dražbách nabízet několik nemovitostí poprvé. K těm patří pozemky určené k výstavbě rodinných domků v ul. Dr. Loubala, a to pozemek parc. č. 2771/78 o výměře 1090 m2 (výchozí cena pro dražbu: 566.800 Kč) a pozemek parc. č. 2771/79 o výměře 1090 m2 (výchozí cena pro dražbu: 566.800 Kč), které vznikly dle geometrického plánu č. 2907-12/2017 ze dne 23. 01.2017 (je zveřejněn na úřední desce města). Mezi nemovitosti, které bude město dražit poprvé, patří také pozemek parc. č. 2055/128 o výměře 1047 m2 (výchozí cena pro dražbu: 544.500 Kč), pozemek parc. č. 2055/129 o výměře 1041 m2 (výchozí cena pro dražbu: 541.400 Kč) a pozemek parc. č. 2055/130 o výměře 1048 m2 (výchozí cena pro dražbu: 545.000 Kč) v ul. Strážnického.

Úplné informace o nabízených nemovitostech (data prohlídek a podrobnější popis) najdete na stránkách města, kde jsou zveřejněny dražební vyhlášky jednotlivých nemovitostí. Ceny nemovitostí jsou uváděny včetně DPH. Na Vaše další dotazy rádi odpovíme na emailové adrese: jfabianova@mtrebova.cz

Odbor majetku města


Vytvořeno 22.5.2017 11:26:50 | přečteno 433x | dagmar.zouharova