Vážení spoluobčané,

Letos Vám poprvé předkládáme ucelenou zprávu o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2005. V této zprávě bychom Vás rádi informovali o činnosti jednotlivých odborů městského úřadu a to především prostřednictvím čísel.Rok 2006 byl rokem stabilizace v činnosti úřadu jako úřadu s rozšířenou působností, ale současně jsme vyvíjeli snahu o další zkvalitňování služeb poskytovaných veřejnosti. Důkazem toho bylo zapojení do celostátního projektu ke zvýšení kvality činnosti úřadu (Společný hodnotící rámec - CAF) a tato zpráva je jedním z jeho výstupů -Věřím, že v této první zprávě najdete řadu zajímavých informací. Zároveň se však nebráníme jakýmkoli námětům a připomínkám, které by zkvalitnily zprávu za rok 2006.Zprávu o činnosti Městského úřadu naleznete na portále města: RADNICE - MĚSTSKý úŘAD - DOKUMENTY.

Vytvořeno 2.6.2006 12:11:38 | přečteno 291x | ernest