Ve městě bude probíhat intenzívní regenerace stromů

Ošetření významných stromů na území města je název projektu, do něhož se Moravská Třebová zapojila. Bude realizován v ulici Jevíčská u mostu, v Kořistkově aleji, aleji ke hřbitovu, areálu hřbitova a v ulicích Svitavská, Dvorní, Dukelská, Brněnská a u parkoviště pod zámkem. Regeneračními zásahy projde celkem 515 ks dřevin - 454 ošetřených dřevin a 61 nově vysazených.

Aktivity projektu, které budou realizovány, lze rozčlenit na ošetření stromů, a to zejména řez v koruně stromů, zajištění podchodné a podjezdné výšky či odstupů od objektů, které je nezbytnou součástí zdravotního řezu, a dosadbu chybějících stromů v alejích. Žádost o dotaci z výzvy č. 14 Operačního programu životní prostředí ČR, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5. – Podpora regenerace urbanizované krajiny byla podána začátkem roku 2010. Akce pak byla zahájena první etapou prací v roce 2011. Příspěvek z Operačního programu životní prostředí ČR by měl činit 90 % a spolupodíl města dle žádosti 10 %. Předpokládané náklady druhé etapy projektu v roce 2012 činí 1.800 tis. Kč.

Vytvořeno 12.3.2012 23:51:07 | přečteno 343x | ernest