Veřejná služba

Zastupitelstvo města Moravská Třebová dne 20. 4.2009 schválilo institut veřejné služby. Osoby pobírající příspěvek na živobytí, se tak budou moci, pokud budou mít zájem, zapojit do výkonu veřejné služby.

Tyto osoby budou na základě smlouvy uzavřené s obcí zabezpečovat pomoc v záležitostech, které jsou konány ve prospěch obce a jejích občanů. Jde zejména o zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče.

Za výkon veřejné služby nenáleží odměna, ale bude k této aktivitě přihlédnuto při stanovení částky živobytí, neboť dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, bude při stanovení částky živobytí osoby a osob společně posuzovaných jedním z kriterií i délka pobírání dávky pomoci v hmotné nouzi.

Jestliže bude osoba v hmotné nouzi pobírat příspěvek na živobytí déle než 6 kalendářních měsíců, bude činit částka živobytí pouze částku existenčního minima 2020,– Kč. Doba 6 kalendářních měsíců se počítá od 1. 1. 2009.

Toto ustanovení se nebude vztahovat na osobu, u které se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací (§ 11 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), osoby pobírající podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, osoby, která má příjem z výdělečné činnosti a osoby, která vykonává veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin v kalendářním měsíci.

Pokud osoba vykoná veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin v kalendářním měsíci, může být při splnění dalších podmínek částka živobytí dokonce navýšena o částku Kč 553,–. Bližší informace lze získat na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Moravská Třebová.

Irena Škadrová, Ivana Radimecká, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vytvořeno 7.5.2009 9:24:43 | přečteno 390x | ernest