Veřejné projednání Generelu zeleně města Moravská Třebová

generel

Srdečně zveme veřejnost na společné projednání připravovaného generelu zeleně, který je důležitým podkladem pro optimální údržbu zeleně i veřejného prostranství na mnoho dalších let. Setkání se uskuteční v úterý 19. 11. od 17:00 hod v zasedací místnosti MěÚ v ul. Olomoucká.

Každý z účastníků bude mít jedinečnou možnost seznámit se s připravovaným dokumentem a připomínkovat jeho podobu v době před jeho schválením. „Díky generelu zeleně se veřejný prostor a zejména zeleň ve městě dočká výrazné změny k lepšímu. V Moravské Třebové máme přes 150 hektarů zeleně a více než 10 km stromořadí. Každá plocha zeleně přitom vyžaduje odlišnou péči a zacházení,“ vysvětluje místostarosta Miloš Mička.

Generel zeleně vzniká pod vedením zahradního a krajinářského architekta Ing. Lukáše Štefla, Ph.D. Obsahuje podrobnou databázi všech ploch zeleně a stromořadí ve městě včetně mapového podkladu. U každé plochy zeleně definuje její aktuální i cílový stav (upřesňuje a konkretizuje potřebu péče a zásahů), dále navrhuje obměny ploch zeleně, a celkově stanovuje principy rozvoje městské zeleně.

Generel zeleně napomáhá městům lépe se připravit na probíhající klimatické změny z pohledu zeleně a navíc slouží jako podklad pro zpracování další územně plánovací, provozní nebo koncepční dokumentace. Jeho digitální zpracování zapadá do konceptu Smart city a nabízí tak provázanost s dalšími informačními systémy. Díky generelu zeleně bude navíc snazší dosáhnout na dotační prostředky, použitelné na tvorbu nových prvků zeleně ve městě.

Vytvořeno 8.11.2019 10:11:47 | přečteno 875x | v.dokoupil