Veřejné výběrové řízení

Město Moravská Třebová vypisuje Veřejné výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek a stavebních pozemků na výstavbu rodinných domů z majetku města Moravská Třebová.

Volné bytové jednotky:

Volná bytová jednotka č. 221/1 v domě v části obce Boršov č.p. 221, na parcele č. st.388 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, sestávající z kuchyně, tří pokojů, koupelny, WC, komory, chodby a balkonu o celkové výměře 75,82 m2 včetně spoluvlastnického podílu 5411/10000 na společných částech domu, na výše uvedené pozemkové parcele a podílu na venkovních úpravách.

 • Výchozí cena bytu pro veřejné výběrové řízení:321.300,– Kč
 • Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení:32.130,– Kč
 • Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení:1.000,– Kč

Data prohlídky bytu:

 • I. prohlídka 3.3.2010 – 15:00 – 15:15
 • II. prohlídka 10.3.2010 – 15:00 – 15:15

Volná bytová jednotka č. 108/3 v domě na ul. Horní č.p. 108,č.o. 2, na parcele č. 2154 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, části obce Předměstí, sestávající z kuchyně, dvou pokojů, koupelny s WC, spíže a chodby o celkové výměře 72,5 m2 včetně spoluvlastnického podílu 3541/10000 na společných částech domu, na výše uvedené pozemkové parcele a podílu na venkovních úpravách a vedlejších stavbách.

 • Výchozí cena bytu pro veřejné výběrové řízení:512.200,– Kč
 • Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení:51.220,– Kč
 • Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení:1.000,– Kč

Data prohlídky bytu:

 • I. prohlídka 3.3.2010 – 15:30 – 15:45
 • II. prohlídka 10.3.2010 – 15:30 – 15:45

Volná bytová jednotka č. 88/3 v domě na ul. Zámecké č.p. 88,č.o. 5a, na parcele č. 208 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, části obce Město, sestávající z kuchyně, dvou pokojů, koupelny, WC a chodby o celkové výměře 55,84 m2 včetně spoluvlastnického podílu 3104/10000 na společných částech domu, na výše uvedené pozemkové parcele a podílu na venkovních úpravách a vedlejších stavbách.

 • Výchozí cena bytu pro veřejné výběrové řízení:385.400,– Kč
 • Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení:38.540,– Kč

Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení:1.000,– Kč

Data prohlídky bytu:

 • I. prohlídka 3.3.2010 – 16:00 – 16:15
 • II. prohlídka 10.3.2010 – 16:00 – 16:15

Volná bytová jednotka č. 1403/19 v domě na ul. Jiráskově č.p. 1403, č.o. 99, na parcele č. 2711/56 a 2711/57, obě v obci a katastrálním území Moravská Třebová, části obce Předměstí, sestávající z kuchyně, tří pokojů, koupelny, WC, chodby, lodžie a sklepu o celkové výměře 83,6 m2 včetně spoluvlastnického podílu 7800/189546 na společných částech domu a na výše uvedených pozemkových parcelách.

 • Výchozí cena bytu pro veřejné výběrové řízení:680.400,– Kč
 • Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení:68.040,– Kč
 • Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení:1.000,– Kč

Data prohlídky bytu:

 • I. prohlídka 3.3.2010 – 16:30 – 16:45
 • II. prohlídka 10.3.2010 – 16:30 – 16:45

Stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů:

Pozemek parc.č. 1944/1 o výměře 735 m2, kultura zahrada, pozemek parc.č. 1975/2 o výměře 22 m2, kultura zahrada, pozemek parc.č. 2040/15 o výměře 36 m2, kultura zahrada a pozemek parc.č. 2040/13 o výměře 15 m2, kultura zahrada (tyto tvoří jeden stavební pozemek) vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská.

 • Výchozí cena pozemku pro veřejné výběrové řízení:404.000,– Kč
 • Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení:40.400,– Kč
 • Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení:1.000,– Kč

Pozemek parc.č. 1946/12 o výměře 825 m2, kultura zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská.

 • Výchozí cena pozemku pro veřejné výběrové řízení:412.500,–-Kč
 • Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení:41.250,– Kč
 • Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení:1.000,– Kč

Pozemek parc.č. 2628/15 o výměře 752 m2, kultura orná půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. J.K.Tyla.

 • Výchozí cena pozemku pro veřejné výběrové řízení:376.000,–-Kč
 • Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení:37.600,– Kč
 • Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení:1.000,– Kč

Pozemek parc.č. 2628/16 o výměře 594 m2, kultura orná půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. J.K.Tyla.

 • Výchozí cena pozemku pro veřejné výběrové řízení:297.000,–-Kč
 • Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení:29.700,– Kč
 • Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení:1.000,– Kč

Výstavba rodinných domů na ul. Jevíčské musí probíhat v souladu s komplexním urbanistickým návrhem, zpracovaným urbanisticko-architektonickou projekční kanceláří Ateliérem URBI, spol. s r.o. a výstavba rodinných domů v lokalitě „Udánský kopec“ v obci katastrálním území Moravská Třebová, ul. J.K.Tyla, musí probíhat v souladu s komplexním urbanistickým návrhem, zpracovaným urbanisticko-architektonickou projekční kanceláří USB Brno.

Oba jsou k nahlédnutí na Městském úřadě, odboru investičního a regionálního rozvoje, nám. T.G.Masaryka č.o. 29

Veřejné výběrové řízení bude probíhat podle „Podmínek veřejného výběrového řízení pro prodej volných bytů z majetku města Moravská Třebová“ a „Podmínek veřejného výběrového řízení pro prodej stavebních pozemků z majetku města Moravská Třebová“, schválených radou města.

 • Datum výběrového řízení:13. března 2010
 • Zahájení výběrového řízení:9:00 hodin
 • Místo konání:budova Muzea, ul. Svitavská č.o. 18

Přihlášky a variabilní symboly pro platbu jistiny bezhotovostním převodem na účet města č. 19–1283386349/0800 je nutné vyzvednout na Městském úřadě, odboru majetku města a komunálního hospodářství, tel. 461 353 130.

Úhradu je nutné provést nejpozději do pátku 12.3.2010 na účet města Moravská Třebová. Neúspěšným účastníkům výběrového řízení bude kauce vrácena nejpozději do 20.3.2010. Poplatek účastníka se bude platit na místě.

Záměr prodeje volných bytových jednotek byl schválen usnesením Rady města č. 2961/R/150210.

Záměr prodeje stavebních pozemků byl schválen usneseními Rady města č. 1584/R/220908, 2959/R/150210 a 2960/R/150210.

Vytvořeno 23.2.2010 14:08:23 | přečteno 484x | ernest