Veřejné výběrové řízení

Město Moravská Třebová vypisuje veřejné výběrové řízení na prodej stavebních pozemků z majetku města Moravská Třebová

1. pozemku parc.č. 1945/5 o výměře 717 m2, kultura zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská

 • Výchozí cena pozemku pro veřejné výběrové řízení: 358.500,– Kč
 • Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení: 35.850,–-Kč
 • Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení: 1.000,– Kč

2. pozemku parc.č. 1945/6 o výměře 682 m2, kultura zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská

 • Výchozí cena pozemku pro veřejné výběrové řízení: 341.000,–- Kč
 • Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení: 34.100,–-Kč
 • Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení: 1.000,– Kč

3. pozemku parc.č. 1945/7 o výměře 681 m2, kultura zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská

 • Výchozí cena pozemku pro veřejné výběrové řízení: 340.500,–- Kč
 • Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení: 34.050,–-Kč
 • Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení: 1.000,– Kč

4. pozemku parc.č. 1945/8 o výměře 705 m2, kultura zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská

 • Výchozí cena pozemku pro veřejné výběrové řízení: 352.500,–- Kč
 • Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení: 35.250,–-Kč
 • Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení: 1.000,– Kč

5. pozemku parc.č. 1946/1 o výměře 763 m2, kultura zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská

 • Výchozí cena pozemku pro veřejné výběrové řízení: 381.500,–-Kč
 • Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení: 38.150,–-Kč
 • Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení: 1.000,– Kč

6. pozemku parc.č. 1946/11 o výměře 771 m2, kultura zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská

 • Výchozí cena pozemku pro veřejné výběrové řízení: 385.500,–-Kč
 • Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení: 38.550,–-Kč
 • Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení: 1.000,– Kč

7. pozemku parc.č. 1946/12 o výměře 825 m2, kultura zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská

 • Výchozí cena pozemku pro veřejné výběrové řízení: 412.500,–-Kč
 • Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení: 41.250,–-Kč
 • Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení: 1.000,– Kč

8. pozemku parc.č. 2771/57 o výměře 863 m2, kultura zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Dr.Loubala

 • Výchozí cena pozemku pro veřejné výběrové řízení: 431.500,–-Kč
 • Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení: 43.150,–-Kč
 • Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení: 1.000,– Kč

Pozemky budou zpřístupněny a je možno si je prohlédnout od 05.09.2009. Ge­ometrický plán, kterým byly předmětné pozemky zaměřeny, je přílohou tohoto oznámení.
Výstavba rodinných domů na ul. Jevíčské musí probíhat v souladu s komplexním urbanistickým návrhem, zpracovaným urbanisticko-architektonickou projekční kanceláří Ateliérem URBI, spol.s.r.o. a výstavba rodinného domu na Dr.Loubala musí probíhat v souladu s urbanistickou studií Jihozápad, zpracovanou Urbanistickým střediskem Brno. Obě jsou k nahlédnutí na Městském úřadě, odboru majetku města

 • Datum výběrového řízení: 10. října 2009
 • Zahájení výběrového řízení: 09:00 hodin
 • Místo konání: budova Muzea, ul. Svitavská č.o. 18,

Veřejné výběrové řízení bude probíhat podle ,,Podmínek veřejného výběrového řízení pro prodej stavebních pozemků z majetku města Moravská Třebová“. Přihlášky a variabilní symboly pro platbu jistiny bezhotovostním převodem na účet města č. 19–1283386349/0800 je nutné vyzvednout na Městském úřadě, odboru majetku města a komunálního hospodářství, tel. 461 353 130. Úhradu je nutné provést nejpozději do pátku 09.10.2009 na účet města Moravská Třebová. Neúspěšným účastníkům výběrového řízení bude kauce vrácena nejpozději do 16.10.2009. Po­platek účastníka se bude platit na místě.

Záměry prodeje pozemků byly schváleny Radou města a zveřejněny na úřední desce v zákonem stanoveném termínu.

Viera Mazalová, DiS.,
vedoucí odboru majetku města Zveřejněno: 24.09.2009

Vytvořeno 23.9.2009 9:02:07 | přečteno 360x | ernest