Veřejné výběrové řízení

Město Moravská Třebová vypisuje Veřejné výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek, domů a stavebních pozemků na výstavbu rodinných domů z majetku města Moravská Třebová.

Volné bytové jednotky:

Volná bytová jednotka č. 221/1 v domě v části obce Boršov č.p. 221, na parcele č. st.388 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, sestávající z kuchyně, tří pokojů, koupelny, WC, komory, chodby a balkonu o celkové výměře 75,82 m2 včetně spoluvlastnického podílu 4511/10000 na společných částech domu, na výše uvedené pozemkové parcele a podílu na venkovních úpravách.

Výchozí cena bytu pro veřejné výběrové řízení: 210.400 Kč

Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení: 21.040 Kč

Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení: 1.000 Kč

 • Data prohlídky bytu:
 1. prohlídka 22.09.2010 – 14:00 – 14:10
 2. prohlídka 29.09.2010 – 14:00 – 14:10
 • Volná bytová jednotka č. 108/3 v domě na ul. Horní č.p. 108,č.o. 2, na parcele č. 2154 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, části obce Předměstí, sestávající z kuchyně, dvou pokojů, koupelny s WC, spíže a chodby o celkové výměře 72,5 m2 včetně spoluvlastnického podílu 3541/10000 na společných částech domu, na výše uvedené pozemkové parcele a podílu na venkovních úpravách a vedlejších stavbách.

Výchozí cena bytu pro veřejné výběrové řízení: 349.800 Kč

Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení:34.980 Kč

Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení: 1.000 Kč

 • Data prohlídky bytu:
 1. prohlídka 22.09.2010 – 14:20 – 14:30
 2. prohlídka 29.09.2010 – 14:20 – 14:30
 • Volná bytová jednotka č. 88/3 v domě na ul. Zámecké č.p. 88,č.o. 5a, na parcele č. 208 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, části obce Město, sestávající z kuchyně, dvou pokojů, koupelny, WC a chodby o celkové výměře 55,84 m2 včetně spoluvlastnického podílu 3104/10000 na společných částech domu, na výše uvedené pozemkové parcele a podílu na venkovních úpravách a vedlejších stavbách.

Výchozí cena bytu pro veřejné výběrové řízení: 260.300 Kč

Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení: 26.030 Kč

Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení: 1.000 Kč

 • Data prohlídky bytu:
 1. prohlídka 22.09.2010 – 15:00 – 15:10
 2. prohlídka 29.09.2010 – 15:00 – 15:10
 • Volná bytová jednotka č. 1403/21 v domě na ul. Jiráskově č.p. 1403, č.o. 99, na parcele č. 2711/56 a 2711/57, obě v obci a katastrálním území Moravská Třebová, části obce Předměstí, sestávající z kuchyně, tří pokojů, koupelny, WC, chodby, lodžie a sklepu o celkové výměře 78 m2 včetně spoluvlastnického podílu 7800/189546 na společných částech domu a na výše uvedených pozemkových parcelách.

Výchozí cena bytu pro veřejné výběrové řízení:635.200 Kč

Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení: 63.520 Kč

Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení: 1.000 Kč

 • Data prohlídky bytu:
 1. prohlídka 22.09.2010 – 16:15 – 16:30
 2. prohlídka 29.09.2010 – 16:15 – 16:30
 • Stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů:

Pozemek parc.č. 1944/1 o výměře 735 m2, kultura zahrada, pozemek parc.č. 1975/2 o výměře 22 m2, kultura zahrada, pozemek parc.č. 2040/15 o výměře 36 m2, kultura zahrada a pozemek parc.č. 2040/13 o výměře 15 m2, kultura zahrada (tyto tvoří jeden stavební pozemek) vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská

Výchozí cena pozemku pro veřejné výběrové řízení: 404.000 Kč

Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení: 40.400 Kč

Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení: 1.000 Kč

 • Pozemek parc.č. 2628/16 o výměře 594 m2, kultura orná půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. J.K.Tyla

Výchozí cena pozemku pro veřejné výběrové řízení:297.000 Kč Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení:29.700 Kč Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení: 1.000 Kč

Výstavba rodinných domů na ul. Jevíčské musí probíhat v souladu s komplexním urbanistickým návrhem, zpracovaným urbanisticko-architektonickou projekční kanceláří Ateliérem URBI, spol. s r.o. a výstavba rodinného domu v lokalitě „Udánský kopec“ v obci katastrálním území Moravská Třebová, ul. J.K.Tyla, musí probíhat v souladu s komplexním urbanistickým návrhem, zpracovaným urbanisticko-architektonickou projekční kanceláří USB Brno.

Oba jsou k nahlédnutí na Městském úřadě, odboru investičního a regionálního rozvoje, nám. T.G.Masaryka č.o. 29

 • Další pozemek:

Pozemek parc.č. 1950/1 o výměře 916 m2, kultura ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská

Výchozí cena pozemku pro veřejné výběrové řízení:229.000 Kč

Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení: 22.900 Kč

Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení: 1.000 Kč

Pozemek je určen pro výstavby nízkopodlažního rodinného domu nebo ji lze využít pouze jako zahradu.

Bytové domy:

 • Bytový dům na ul. Ztracené č. o. 3, č. p. 197, na pozemku p. č. 137/2 o výměře 313 m2, včetně pozemku a vedlejších staveb a venkovních úprav na pozemku, část Město v obci a k.ú. Moravská Třebová, sestávající z 8 bytových jednotek:

volná bytová jednotka č. 197/1, sestávající z kuchyně, jednoho pokoje, předsíně, koupelny s WC a sklepní kóje o celkové výměře 47,3 m2,

 • bytová jednotka č. 197/2, obsazená nájemníkem, sestávající z kuchyně, dvou pokojů, předsíně, koupelny, WC a sklepní kóje o celkové výměře 54,85 m2,
 • bytová jednotka č. 197/3, obsazená nájemníkem, sestávající z kuchyně, jednoho pokoje, předsíně, koupelny s WC a sklepní kóje o celkové výměře 28,40 m2,
 • bytová jednotka č. 197/4 obsazená nájemníkem, sestávající z kuchyně, jednoho pokoje, předsíně, koupelny s WC a sklepní kóje o celkové výměře 28,95 m2,
 • bytová jednotka č. 197/5, obsazená nájemníkem, sestávající z kuchyně, dvou pokojů, předsíně, koupelny, WC a sklepní kóje o celkové výměře 55,59 m2,

volná bytová jednotka č. 197/6, sestávající z kuchyně, jednoho pokoje, předsíně, koupelny s WC a sklepní kóje o celkové výměře 35,21 m2,

 • bytová jednotka č. 197/7, obsazená nájemníkem, sestávající z kuchyně, jednoho pokoje, předsíně, koupelny s WC a sklepní kóje o celkové výměře 34,06 m2,

volná bytová jednotka č. 197/8, sestávající z kuchyně, jednoho pokoje, předsíně, koupelny s WC a sklepní kóje o celkové výměře 30,88 m2.

Výchozí cena pozemku pro veřejné výběrové řízení:1.436.200Kč

Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení: 143. 620 Kč

Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení:1.000 Kč

 • Data prohlídky domu:
 1. prohlídka 22.09.2010 – 15:35 – 16:00
 2. prohlídka 29.09.2010 – 15:35 – 16:00
 • Bytový dům na ul. Krátké č. o. 6, č. p. 219, na pozemku p. č. 234/3 o výměře 191 m2, včetně pozemku a vedlejších staveb a venkovních úprav na pozemku, část Město v obci a katastrálním území Moravská Třebová, sestávající ze 2 volných bytových jednotek a 3 nebytových prostor:
 • volná bytová jednotka č. 219/1, sestávající z kuchyně, tří pokojů, předsíně, spíže, koupelny, WC a sklepní kóje o celkové výměře 101,0 m2,
 • volná bytová jednotka č. 219/2, sestávající z kuchyně, dvou pokojů, předsíně, spíže, koupelny, WC a sklepní kóje o celkové výměře 92,5 m2,
 • nebytová jednotka č. 219/3 (sklad), obsazená nájemníkem o celkové výměře 26,0 m2,
 • nebytová jednotka č. 219/4 (klubovna), obsazená nájemníkem o celkové výměře 26,0 m2,
 • nebytová jednotka č. 219/5 (kanceláře), obsazená nájemníkem, sestávající ze dvou kanceláří, sociálního zařízení o celkové výměře 27,0 m2.

Výchozí cena domu a pozemku pro veřejné výběrové řízení: 1.296.400Kč

Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení:129. 640 Kč

Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení:1.000 Kč

 • Data prohlídky domu:
 1. prohlídka 22.09.2010 – 14:40 – 14:55
 2. prohlídka 29.09.2010 – 14:40 – 14:55
 • Bytový dům na ul. Zámecké č. o. 1a, č. p. 220, na pozemku p. č. 194/3 o výměře 164 m2, včetně pozemku a vedlejších staveb, venkovních úprav na pozemku, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, sestávající ze 2 volných bytových jednotek a 1 nebytového prostoru:
 • volná bytová jednotka č. 220/1, sestávající z kuchyně, dvou pokojů, předsíně, spíže, koupelny a WC o celkové výměře 71,31 m2,
 • volná bytová jednotka č. 220/2, sestávající z kuchyně, pokoje, koupelny a sklepní kóje o celkové výměře 29,7 m2,
 • nebytová jednotka č. 220/3, obsazená nájemníkem, sestávající z místnosti s WC o celkové výměře 19,0 m2.

Výchozí cena domu a pozemku pro veřejné výběrové řízení: 605.200 Kč. Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení: 60. 520 Kč Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení: 1.000 Kč

 • Data prohlídky domu:
 1. prohlídka 22.09.2010 – 15:15 – 15:30
 2. prohlídka 29.09.2010 – 15:15 – 15:30

Veřejné výběrové řízení bude probíhat podle „Podmínek veřejného výběrového řízení pro prodej volných bytů z majetku města Moravská Třebová“ a „Podmínek veřejného výběrového řízení pro prodej stavebních pozemků z majetku města Moravská Třebová“, schválených radou města.

 • Datum výběrového řízení: 02. října 2010
 • Zahájení výběrového řízení: 9:00 hodin
 • Místo konání:budova Muzea, ul. Svitavská č.o. 18

Přihlášky a variabilní symboly pro platbu jistiny bezhotovostním převodem na účet města č. 19–1283386349/0800 je nutné vyzvednout na Městském úřadě, odboru majetku města a komunálního hospodářství, tel. 461 353 130.

Úhradu je nutné provést nejpozději do pátku 01.10.2010 na účet města Moravská Třebová. Neúspěšným účastníkům výběrového řízení bude kauce vrácena nejpozději do 22.10.2010. Po­platek účastníka se bude platit na místě.

Záměr prodeje volných bytových jednotek, domů a stavebních pozemků byl schválen usnesením Rady města č. 3444/R/300810.

Bc. Viera Mazalová,
vedoucí odboru majetku města

Vytvořeno 6.9.2010 15:41:16 | přečteno 525x | ernest