Veřejnému pořádku prospějí nové zákazy

mapaMT

Nová obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství nabývá účinnosti v těchto dnech. Na nově stanovených místech zakazuje pití na veřejnosti.

Požívání alkoholu na veřejném prostranství je i v Moravské Třebové vnímáno jako závažný společenský problém. Proto byl již v roce 2009 vydán zákaz požívání alkoholu ve vybraných lokalitách. V těchto letních dnech nabyla účinnosti nová Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 2/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Na vybraných místech zakazuje „požívání alkoholických nápojů“, což je legislativní zkratka nejen pro konzumaci alkoholických nápojů, ale také pro zdržování se s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem na veřejném prostranství. Místa zákazu upřesňuje vyhláška a její přílohy, zjednodušeně lze říci, že se zákaz požívání alkoholu týká zejména centra města, okolí škol a sportovišť nebo vybraných míst na Křížovém vrchu. Novou vyhláškou byl zákaz rozšířen na celý rekreační areál Knížecí louka a kamenný most sv. Jana v okruhu 50 m od povodňových pamětních desek (Jevíčská ul.). Věříme, že vyhláškou schválená opatření budou přínosem pro vytváření příznivých podmínek pro život ve městě, vzhled města a příjemný pocit občanů i návštěvníků Moravské Třebové.

Jana Zemánková, odbor Kancelář starosty a tajemníka MěÚ


Vytvořeno 11.7.2016 19:58:32 | přečteno 712x | dagmar.zouharova