Veřejný pořádek v novém roce

Počínaje prvním lednem roku 2006 byla ukončena platnost a účinnost obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Moravské Třebové. Mnohá ustanovení této vyhlášky byla nahrazena předpisem novým, zdánlivě však vymizely povinnosti držitelů pejsků v našem městě. Není tomu tak a proto i touto cestou upozorňujeme majitele psů, i ty, kteří psy doprovázejí, že nadále trvají jejich povinnosti také vůči okolí.Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, se umí vypořádat s těmi, kdo přehlíží exkrementy svého čtyřnohého přítele, neboť přestupku podle § 47 odst. 1 písm. d) se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství. Takové přehlédnutí může znamenat pokutu do výše 1000,- Kč. Je také namístě zajistit psa tak, aby nenapadl kolemjdoucího. Přestupku podle § 49 odst. 1 písm. b) se totiž dopustí ten, kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví - byť přímým útočníkem je pes. Pokuta za tento přestupek může dosáhnout až 3000,- Kč. Soudní dohru může mít střet psa se psem nebo účastníkem silničního provozu, případně závažnější poranění člověka psem.

Vytvořeno 9.1.2006 9:00:48 | přečteno 304x | ernest