Většina investičních akcí letošního roku je v plném proudu

Plán investičních akcí v řádech desítek miliónů korun, které mělo v úmyslu realizovat nebo jejich realizaci nastartovat vedení města, byl tématem únorového úvodníku letošního městského zpravodaje.

V polovině roku se k těmto plánovaným akcím vrací místostarosta Moravské Třebové Václav Mačát, aby zhodnotil průběh jejich realizace:

Investiční akce, které byly zmiňovány na začátku roku, se měly realizovat hned v několika oblastech. Jednou z nich byly investice do přípravy lokalit k bydlení. Jak v současnosti vypadá stav budování lokality v ulici Strážnického, s jejíž přípravou se počítalo v plánu investic na rok 2010?

Příprava další lokality pro bydlení, která je plánována v ulici Strážnického, nakonec nebyla do rozpočtu na rok 2010 zařazena. Byla však ponechána investiční rezerva, o které může, ale nemusí zastupitelstvo města ještě rozhodnout, zda ji použít na přípravu lokality pro bydlení, nebo pro jiný účel. V tomto případě by se nejspíš jako o jiné variantě využití financí uvažovalo o rekonstrukci mateřské školky v ulici Jiráskova. Z dosavadních neformálních diskuzí s některými zastupiteli však mám dojem, že bude rozhodnutí ponecháno až na nové zastupitelstvo a případná realizace kterékoliv z variant se uskuteční až v roce 2011. V letošním roce však bude nicméně hotova kompletní projektová dokumentace pro přípravu lokality Strážnického, včetně řešení odvodu srážkových vod, které způsobují při přívalových deštích v této části našeho města značné problémy. K tématu bydlení bych rád poznamenal, že město momentálně nabízí k prodeji dvě parcely pro výstavbu RD na ulici Na Písku a další parcelu v lokalitě Udánský kopec.

Velkou investiční akcí, kterou město plánovalo už delší dobu, je projekt odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova a to nejen co do technického rozsahu, ale samozřejmě také financí. Se započetím prací na tomto díle se počítalo po schválení zadávací dokumentace Státním fondem životního prostředí a to právě v polovině roku. Jak vypadá současná situace?

V tomto, do finančního objemu skutečně historicky největším projektu města, máme asi šestiměsíční skluz, způsobený průtahy při schvalování zadávací dokumentace na SFŽP. V současné době je v běhu výběrové řízení na dodavatele stavby. Zadávací dokumentaci si vyzvedlo více než dvacet stavebních firem, nabídku předložilo 12 zájemců, rozhodovat bude nabídnutá cena díla. Pokud proběhne výběrové řízení na dodavatele hladce, měla by být smlouva s vítěznou firmou podepsána začátkem září 2010 a stavba by byla pravděpodobně ještě v září také zahájena. Vzhledem k velkému finančnímu objemu zakázky však nelze vyloučit, že uchazeči budou průběh výběrového řízení komplikovat a smlouva bude podepsána později.

Červen letošního roku byl také termínem, v němž mělo dojít k otevření Hřebečských důlních stezek. Tento projekt na podporu cestovního ruchu je profilovým projektem letošní turistické sezóny, na který je zvědavá nejen moravskotřebovská veřejnost. V jaké fázi je jeho realizace?

Tento unikátní projekt byl dokončen podle harmonogramu, všechny jeho části byly předány do užívání a trasa Hřebečské důlní stezky byla v plánovaném termínu 4. července 2010 slavnostně otevřena pro veřejnost. Již od začátku června bylo možné na stezkách potkat řadu nedočkavých návštěvníků, kteří byli zcela jistě příjemně překvapeni vynikající kvalitou tohoto projektu. Rád bych ocenil vysokou profesionalitu jeho autorů a naučnou hodnotu, kterou se jejich aktivitou podařilo vytvořit. Dnes se o tom už přesvědčily stovky návštěvníků nejen z Moravskotře­bovska, ale i z jiných míst republiky.

Mezi dalšími investičními akcemi, o nichž jste hovořil na startu letošního rozpočtového období, byl záměr zbudování lokálního biocentra na Knížecí louce, na který mělo město možnost získat významnou státní dotaci ve výši okolo dvou miliónů. Na Knížecí louce se kromě biocentra plánuje také výstavba areálu pro volnočasové aktivity. Je uskutečnění tohoto plánu v letošním roce reálné?

V letošním roce bude zpracována pouze projektová dokumentace na vybudování lokálního biocentra, která bude řešit kromě vlastního biocentra také revitalizaci toku a protipovodňová opatření. Na základě této dokumentace bude letos podána žádost o dotaci na realizaci. Dále bude hotova projektová dokumentace na cyklo a in-line stezku kolem Knížecí louky. Předpokládám, že příští zastupitelstvo vyslyší hlas občanů, který zazněl na veřejném projednávání 10 největších problémů města, a tato stezka bude v roce 2011 realizována. Co se týče areálu pro volnočasové aktivity, ten je projekčně připraven, jeho realizace je však podmíněna získáním vhodných finančních zdrojů, tedy dotací.

Poslední otázka se týká průběhu prací na projektu Infrastruktura pro volný čas. Sem spadá především rozsáhlá dostavba a modernizace areálu zimního stadionu. Co všechno vůbec tento projekt zahrnoval a jak se jeho realizace kryje s plánovaným časovým harmonogramem?

Počasí sice až do konce května stavbařům příliš nepřálo, přesto zatím platí plánovaný termín otevření areálu v první polovině října 2010. Hrubá stavba je prakticky hotova a je v ní už možné poznat, kde bude zázemí pro sportovce a pro diváky, kde restaurace, posilovna, sauna a další části komplexu. Ve spolupráci s architektem se dolaďují prvky interiéru. Do slavnostního otevření by se měla provést i revitalizace prostor – šaten a sociálních zařízení – ve staré tribuně. Vedle zimního stadionu bylo ke konci května dokončeno parkoviště před aquaparkem a začátkem srpna by mělo být předáno i parkoviště před novou tribunou. V říjnu by se tedy mohla naplno rozjet hokejová a bruslařská sezóna, po jejímž ukončení v březnu 2011 bude místo ledu na plochu instalován povrch pro sálové sporty, takže využití areálu bude celoroční

Vytvořeno 28.7.2010 15:08:58 | přečteno 368x | ernest