Vlaardingen povede nový politik - starostka Annemiek Jetten

VLG   předání řetězu starosty

Jmenováním paní Jetten se završil několikaletý proces hledání nástupce Tjerka Bruinsma, který v pozici starosty skončil v lednu 2014.

Do funkce byla nová starostka našeho partnerského města uvedena 9. ledna 2017.  Během tří let předtím se na pozici dočasného starosty vystřídali dva kandidáti, ani jeden však v poměrně složitém systému jmenování starosty nezískal dostatečnou podporu zastupitelstva. V Holandskou není starosta města volen z řad členů zastupitelstva, nýbrž se jím může stát kdokoliv, kdo splňuje požadavky a získá podporu zastupitelů a následně holandské vlády. Do jednání vstupuje také králův pověřenec. Pravomoci starosty v českém a holandském systému jsou nesrovnatelné, holandský starosta je spíše reprezentativní postavou, stmelujícím prvkem, který získává rozsáhlé pravomoci pouze v případě vzniku kritické situace ve městě typu chemické havárie nebo stavu ohrožení. Pro řešení takovýchto situací je také náležitě vzdělán. Nová starostka narušila dlouhou hegemonii mužů, kteří se v uplynulých dekádách na tomto postě ve Vlaardingenu vystřídali a z nichž si velká část třebovské veřejnosti pamatuje právě výše zmíněného Tjerka Bruinsma, který naše město nespočetněkrát a rád navštívil. Z Moravské Třebové přejeme jeho nástupkyni mnoho úspěchů ve starostenské funkci.

Miroslav Netolický, Odbor rozvoje města MěÚ

Tjerk Bruinsma

Vytvořeno 13.1.2017 8:35:06 - aktualizováno 16.1.2017 7:17:09 | přečteno 424x | dagmar.zouharova