Vodné, stočné, popelnice - za kolik?

kukabus

Výši poplatku za svoz komunálního odpadu a cenu vodného a stočného schválili, či vzali na vědomí zastupitelé na listopadové schůzi ZM.

28. 11. 2016 vzalo zastupitelstvo města na vědomí:

- cenu stočného na rok 2017 ve výši38,70 Kč/m3 bez DPH, 44,51 Kč/m3sDPH, která je stanovena dle Koncesní smlouvy „Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro město Moravská Třebová", která byla schválena Zastupitelstvem města Moravská Třebová dne 22.06.2015 pod číslem usnesení č.144/Z/220615 a uzavřena dne 23.06.2015.

- cenu vodného na rok 2017 ve výši: 37,37 Kč/m3 bez DPH, 42,97 Kč/m3 s DPH

Zastupitelstvo města potvrdilo:

 - výši poplatku 500 Kč na rok 2017 dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
Vytvořeno 29.11.2016 20:26:53 | přečteno 1099x | dagmar.zouharova