Výběrové řízení

Tajemník Městského úřadu Moravská Třebová vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru kancelář starosty a tajemníka, úsek personální agenda na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Místo výkonu práce: Městský úřad Moravská Třebová

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb. ve znění zákona č. 140/2001 Sb.
 • věk minimálně 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

Požadavky:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (ekonomického nebo humanitního směru výhodou)
 • znalosti zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích,
 • praxe v oboru minimálně 3 roky,
 • praxe v jednání s občany,
 • dobrá znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office),
 • orientace v oblasti veřejné správy,
 • komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost,
 • řidičský průkaz skupiny B a zkušenosti v řízení výhodou,
 • základní jazykové znalosti (angličtina, němčina) výhodou,

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • telefonní kontakt,
 • informaci o splnění výše uvedených požadavků,
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • originál nebo ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání (v případě ukončení studia a získání akademického titulu připojte kopii diplomu a vysvědčení o státní zkoušce),

Charakteristika vykonávané činnosti zejména:

 • komplexní výkon personální a platové agendy zaměstnanců,
 • zajišťování vzdělávání zaměstnanců,
 • obstarávání záležitostí spojených s úřední činností tajemníka úřadu.

Další informace:

 • práce je zařazena do 9. platové třídy dle zákona č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • základní plat v rozpětí: 14.220 – 21.390,– Kč,
 • nástup od 1.3.2010, případně dle dohody,
 • pracovní poměr na dobu určitou, zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou,
 • po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté doklady všem uchazečům vráceny,
 • místo je vhodné pro osobu se zdravotním postižením,
 • bližší informace poskytne tajemník městského úřadu Ing. Stanislav Zemánek, telefon 461353127.

Písemnou přihlášku v obálce označené „Neotvírat – personální výběrové řízení – personální agenda “ zašlete:

 • poštou do 11.12.2009 (rozhodující je podací razítko na poště) na adresu:

Městský úřad, Helena Brziaková, nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová

 • nebo předejte do 11.12.2009 do 14:00 h na podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká č.o. 2.
Vytvořeno 23.11.2009 8:47:25 | přečteno 391x | ernest