Výběrové řízení

Tajemník Městského úřadu Moravská Třebová vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Místo výkonu práce: Městský úřad Moravská Třebová

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb. ve znění zákona č. 140/2001 Sb.
 • věk minimálně 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

Požadavky:

 • vyšší odborné vzdělání sociálního směru (případně splnění podmínek uvedených v § 110 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • základní znalosti zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
 • orientace v oblasti veřejné správy,
 • komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost,
 • dobrá znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office),
 • řidičský průkaz skupiny B a zkušenosti v řízení,
 • základní jazykové znalosti (angličtina nebo němčina) výhodou,
 • zvláštní odborná způsobilost při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením výhodou,
 • praxe v oboru výhodou,
 • praxe v jednání s občany výhodou.

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • telefonní kontakt,
 • informaci o splnění výše uvedených požadavků,
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti,
 • kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti
 • kopii nejvyššího dosaženého vzdělání.

Pozn. Vybraný uchazeč před nástupem do pracovního poměru předloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Charakteristika vykonávané činnosti zejména:

 • výkon státní správy na úseku pomoci v hmotné nouzi

Další informace:

 • práce je zařazena do 8. platové třídy dle zákona č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • předpokládaný nástup od 1.1.2009, případně dle dohody,
 • pracovní poměr na dobu určitou, zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou,
 • po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté doklady všem uchazečům vráceny,
 • bližší informace poskytne tajemník městského úřadu Ing. Stanislav Zemánek, telefon 461353127.

Písemnou přihlášku v obálce označené „Neotvírat – personální výběrové řízení“ zašlete (rozhodující je podací razítko na poště) : • poštou do 14.11.2008 na adresu:

Městský úřad Helena Brziaková nám. T. G. Masaryka č.o. 29 571 01 Moravská Třebová

• nebo předejte do 14.11.2008 do 1400 h na podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká č.o. 2.

Vytvořeno 23.10.2008 15:01:38 | přečteno 353x | ernest