Výběrové řízení

Tajemník Městského úřadu Moravská Třebová vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru vnitřních věcí na dobu neurčitou.

Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici:

 • na www.mtrebova.cz
 • na úřední desce městského úřadu
 • na občanském informačním centru městského úřadu
 • u personalistky městského úřadu, tel.č.: 461353027, E-mail: hbrziakova@mtrebova.cz
 • u tajemníka městského úřadu Ing. Stanislava Zemánka.

Písemnou přihlášku v obálce označené Neotvírat – výběrové řízení zašlete: poštou do 29. 2. 2008 na adresu: Městský úřad, Helena Brziaková, nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 570 01 Moravská Třebová nebo předejte do 29. 2. 2008 do 14.00 hod. na podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká č.o. 2. Místo výkonu práce: město Moravská Třebová.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 140/2001 Sb.,
 • věk minimálně 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

Požadavky:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost,
 • dobrá znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office),
 • orientace v oblasti veřejné správy,
 • praxe v jednání s občany výhodou,
 • praxe v oboru výhodou,
 • příjemné vystupování , schopnost vystupovat na veřejnosti výhodou,
 • řidičský průkaz skupiny B a zkušenosti v řízení výhodou,
 • základní jazykové znalosti (angličtina nebo němčina) výhodou.

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • telefonní kontakt,
 • informaci o splnění výše uvedených požadavků,
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti (tištěná i ručně psaná forma),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřená kopie),
 • ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání.

Základní charakteristika vykonávané činnosti:

 • spisová a archivní služba,
 • zástupce-zástupkyně matrikářky.

Další informace:

 • práce je zařazena do 6. platové třídy dle zákona č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • po zapracování a složení matrikářských zkoušek bude práce zařazena do 8. platové třídy dle zákona č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • předpokládaný nástup od 17.3.2008, případně dle dohody,
 • po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté doklady všem uchazečům vráceny,
 • bližší informace poskytne tajemník městského úřadu Ing. Stanislav Zemánek, telefon 461353127.

Písemnou přihlášku v obálce označené „Neotvírat – výběrové řízení“ zašlete:

 • poštou do 29.2.2008 na adresu:

Městský úřad
Helena Brziaková
nám. T. G. Masaryka č.o. 29
571 01 Moravská Třebová

 • nebo předejte do 29.2.2008 do 1400 h na podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká č.o. 2.
Vytvořeno 24.2.2008 11:12:05 | přečteno 463x | ernest