Výběrové řízení – nabídka pronájmu bytu

HEDVA, a.s. Moravská Třebová, nabízí ze svého bytového fondu pronájem bytu po rekonstrukci, formou jednorázové úhrady smluvního nájemného na 5 let, a to:

Výběrové řízení – nabídka pronájmu bytu

byt čís. 4 na ulici Západní č.p. 1243, č.o. 21 ( velikost 3 + 1 ), II.podlaží, nájemní plocha 65,66 m2.

Smluvní nájemné na dobu 5 let činí nejméně Kč 240.000,–- Kč.

Nájemní smlouva bude uzavřena s nejvyšší nabídkou.

Úhrada stanovené částky po sepsání nájemní smlouvy musí být uhrazena do deseti dnů na účet HEDVY, a.s. V případě nedodržení této zásady, pozbývá nájemní smlouva platnost.

HEDVA, a.s. garantuje na pětileté období neměnnost zaplaceného smluvního nájemného, přednostní právo i po 5-ti letech na užívání bytu a uzavření nové nájemní smlouvy s měsíční platbou. Nájemné bude stanoveno podle podmínek platných v roce 2013.

Zájemci se mohou hlásit u pí Markové – útvar bytového hospodářství, ředitelství Hedvy, a.s.- do 25. 8. 2008.

Telefon čís. 461 351 229

HEDVA, a.s. Moravská Třebová, 27. 6. 2008

Vytvořeno 13.8.2008 14:23:33 | přečteno 976x | ernest