Vydávání e-pasů s otisky prstů

Zaměstnanci Občanského informačního centra v Moravské Třebové od 1. dubna vydávají cestovní doklady s nosičem dat obsahujícím biometrické údaje nejen se zobrazením obličeje držitele tohoto dokladu, ale i s jeho otisky prstů.

Je tomu tak proto, že Česká republika, jako členský stát Evropské unie, je povinna podle nařízení Rady EU č. 2252/2004 vydávat cestovní doklady s biometrickými údaji. Od 1. dubna bude možné podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, který bude obsahovat otisky prstů. Otisky prstů jsou vedle fotografie dalším biometrickým údajem, který se zavádí z důvodu jednoznačné identifikace držitele. Otisky prstů se budou pořizovat u občanů starších 6 let.

Jak bude vypadat příjem žádosti v praxi? Občan žádající o vydání cestovního dokladu s biometrickými údaji prokáže úřednici Občanského informačního centra svoji totožnost platným dokladem (občanský průkaz, cestovní pas). Úřednice si v informačním systému cestovních dokladů zobrazí formulář žádosti, zkontroluje osobní údaje občana v ní zobrazené s údaji v předloženém dokladu a po pořízení obrazu obličeje žadatele sejme prostřednictvím snímače otisků prstu z prstu pravé ruky tři pracovní otisky. Z nich je pak automaticky vybrán otisk s nejlepšími parametry. Proces se opakuje pro získání otisku prstu levé ruky. V druhé části procesu je provedena kontrola kvality otisků, je sejmut tzv. kontrolní otisk, který je porovnán s otiskem pořízeným v první části procesu. Možné problémy při snímání otisků prstů mohou způsobit např. špína na prstu (šmouha od propisky či fixu, zbytky jídla). Proto je nutné, aby si žadatel před vstupem do kabiny očistil prsty na rukou. Dalším krokem při příjmu žádosti je pořízení digitalizovaného podpisu občana. Celý proces je ukončen kontrolou správnosti údajů na žádosti ze strany občana.

V Moravské Třebové si občané mohou zažádat o cestovní pas v budově Městského úřadu, Olomoucká č.o. 2, oddělení OIC, kde jim budou rovněž zodpovězeny příslušnými pracovnicemi veškeré informace. Úřední hodiny pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod., úterý a čtvrtek 8:00 – 15:00 hod., pátek 8–14 hod.

Ing. Pavel Šafařík, vedoucí odboru vnitřních věcí

Vytvořeno 6.4.2009 9:30:29 | přečteno 694x | ernest