Vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Moravská Třebová vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru kancelář starosty a tajemníka na pracovní pozici sekretářka odboru kancelář starosty a tajemníka

Místo výkonu práce: Městský úřad Moravská Třebová

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb. ve znění zákona č. 140/2001 Sb.
 • věk starší 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

Požadavky:

 • úplné středoškolské vzdělání,
 • orientace v oblasti veřejné správy,
 • komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost,
 • dobrá znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office),
 • jazykové znalosti (angličtina nebo němčina),
 • řidičský průkaz skupiny B,
 • státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici výhodou,
 • praxe v oboru výhodou.

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • telefonní kontakt,
 • informaci o splnění výše uvedených požadavků,
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti,
 • originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • originál nebo ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání.

Charakteristika vykonávané činnosti zejména:

 • zajišťuje obstarávání záležitostí spojených s úřední činností starosty, místostarostů a tajemníka (zejména organizace jednání, vyřizování a evidence korespondence, poskytování informací),
 • spolupracuje při přípravě a konání zasedání zastupitelstva, schůzí rady a porad vedení města, pořizuje zápisy, vede archív písemností souvisejících s činností zastupitelstva a rady.

Další informace:

 • práce je zařazena do 7. platové třídy dle zákona č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • základní plat v rozpětí: 12 070 – 18 160 Kč,
 • předpokládaný nástup od 01.12.2010, případně dle dohody,
 • pracovní poměr na dobu určitou, zástup za rodičovskou dovolenou,
 • po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté doklady všem uchazečům vráceny,
 • bližší informace poskytne tajemník městského úřadu Ing. Stanislav Zemánek,

  telefon 461 353 127.

Písemnou přihlášku v obálce označené „Neotvírat – personální výběrové řízení – sekretářka“ zašlete:

 • poštou do 15.09.2010 (rozhodující je podací razítko na poště) na adresu:

Městský úřad, Ivana Kelčová, DiS., nám. T. G. Masaryka č. o. 29, 571 01 Moravská Třebová,

 • nebo předejte do 15.09.2010 do 17:00 hodin na podatelnu Městského úřadu Moravská Třebová, ul. Olomoucká č. o. 2.
Vytvořeno 20.8.2010 7:45:44 | přečteno 403x | ernest