Vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Moravská Třebová vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru kancelář starosty a tajemníka na pracovní pozici mluvčí města

Místo výkonu práce: Městský úřad Moravská Třebová

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb. ve znění zákona č. 140/2001 Sb.
 • věk starší 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
 • orientace v oblasti veřejné správy,
 • komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost,
 • dobrá znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office),
 • řidičský průkaz skupiny B, praxe v řízení,
 • jazykové znalosti (angličtina nebo němčina),
 • praxe v oboru výhodou.

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • telefonní kontakt,
 • informaci o splnění výše uvedených požadavků,
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti,
 • originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • originál nebo ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání (v případě ukončení studia

a získání akademického titulu připojte ověřenou kopii diplomu a vysvědčení o státní zkoušce),

Charakteristika vykonávané činnosti zejména:

 • komplexní zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům,
 • propagace města,
 • organizace a moderování společenských akcí a tiskových konferencí města,
 • organizace a koordinace partnerských zahraničních aktivit města.

Další informace:

 • práce je zařazena do 10. platové třídy dle zákona č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • základní plat v rozpětí: 15 420 – 23 200 Kč,
 • předpokládaný nástup od 01.09.2010, případně dle dohody,
 • pracovní poměr na dobu určitou, zástup za rodičovskou dovolenou,
 • po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté doklady všem uchazečům vráceny,
 • bližší informace poskytne tajemník městského úřadu Ing. Stanislav Zemánek,

  telefon 461 353 127.

Písemnou přihlášku v obálce označené „Neotvírat – personální výběrové řízení – mluvčí města“ zašlete:

 • poštou do 09.06.2010 (rozhodující je podací razítko na poště)na adresu

Městský úřad, Ivana Kelčová, DiS., nám. T. G. Masaryka č. o. 29, 571 01 Moravská Třebová

 • nebo předejte do 09.06.2010 do 17:00 hodin na podatelnu Městského úřadu Moravská Třebová, ul. Olomoucká č. o. 2.
Vytvořeno 17.5.2010 11:00:11 | přečteno 370x | ernest