Vyjádření starosty města

Vážení spoluobčané, pravděpodobně se k Vám do řady domácností dostal písemný materiál popisující v komiksové podobě některé členy vedení města.

Mohu Vás všechny ujistit, že já osobně s tímto letákem nemám vůbec nic společného. Ve všech svých ústních i písemných vyjádřeních často uvádím, že jedním z mých životních kréd je především slušnost se kterou se dle známého přísloví vždy nejdál dojde.

Nyní k letáku obecně. Vždy jsem chválil dobrou spolupráci ve vedení města, věcná a konstruktivní jednání rady a zastupitelstva města v končícím volebním období. Bohužel mám strach, že existence letáku bude mít negativní důsledky nejen na vztahy mezi politickými subjekty ve městě ale mezi budoucími zastupiteli vůbec.

Bohužel musím říci, že tento leták vrhá špatné světlo i na mne osobně jako na starostu města. Je totiž možné, že někteří z občanů si mohou z textu v letáku myslet, že u nás v Moravské Třebové jsou výběrová řízení manipulována, že výběrovými kriteriem není nejnižší cena a kvalita, ale úplně něco jiného Není tomu tak. Všechna výběrová řízení, ve kterých jsem se zúčastnil jako člen komise, byla transparentní a byla vedená dle zákona nebo vnitřní směrnice města. Hlasování na jednáních Rady města, která pořadí stanovené touto výběrovou komisí potvrzovala, byla jednomyslná.

Myslím si, že tento komiksový leták v následujících komunálních volbách nikomu nepomůže. Bohužel spíše nám všem ublíží.

RNDr. Josef Ošťádal, starosta města

Vytvořeno 27.10.2010 15:21:37 | přečteno 356x | ernest