Vyjádřete v anketě svůj vztah k organizaci města

Součástí zářijového zpravodaje je dotazník, jehož úkolem je zjistit spokojenost obyvatel Moravské Třebové s komunikací s úředníky a pracovníky veřejné správy i s její organizací ve městě. Hlasovat můžete i elektronicky v odkaze v prostřední liště této stránky. Už jen do 19. září!!!!

Městský úřad zahajuje projekt zlepšování komunikace s veřejností

Na podobu působení městského úřadu na jeho klienty a na technické nástroje uplatnění navržené strategie s cílem nastavit trvalou, srozumitelnou a čitelnou komunikaci navenek se zaměří právě startující projekt tvorby Komunikační strategie městského úřadu. Myšlenkový základ čerpá z několika základních principů, které si nová, moderní veřejná správa klade za úkol pro nejbližší období: pojímat veřejnou správu jako službu naplňující principy dobrého vládnutí. Veřejné služby s tímto procesem spojené jsou klientsky orientovány, naplňují očekávání občanů, flexibilně reagují na jejich potřeby a fungují hospodárně. Veřejná správa a veřejné služby by měly podle této vize fungovat efektivně a výkonně a přispívat ke zvyšování kvality života obyvatel ČR a ke zvyšování konkurenceschop­nosti české ekonomiky. Technická stránka projektu obsahuje tvorbu a s ní spojenou následnou realizaci systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů a tvorbu a zavedení systémových změn vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti úřadu samosprávy (tzv. good governance). Součástí projektu jsou také plány vzdělávání zaměstnanců veřejné správy. Pro vytvoření optimálního řízení celého procesu je potřebná důkladná znalost vstupních dat. Ta se týkají především zkušeností a spokojenosti občanů s chodem městského úřadu, s prostředím, ve kterém dochází k interakci klienta a úředníka a v neposlední řadě se týká občanských názorů na komunikační dovednosti zaměstnanců veřejné správy.

Součástí zářijového zpravodaje je proto dotazník, jehož prostřednictvím můžete pomoci ke zkvalitnění sběru dat potřebných pro vytvoření strategie lepší veřejné služby, kterou ať už ojediněle, nebo pravidelně, v životě využije každý z nás. Za jeho vyplnění děkujeme!!!

Dagmar Zouharová, tisková mluvčí města

Vytvořeno 1.9.2014 19:05:43 | přečteno 395x | ernest