Výpis z bodového hodnocení osob

Od 1. 1. 2009 poskytuje město Moravská Třebová jako kontaktní místo Czech POINTu v Občanském informačním centru na ul. Olomoucké výpisy z bodového hodnocení osob.

Výpis je vyhotoven na počkání. Je nutné uhradit 100,– Kč a předložit doklad totožnosti, dalším doporučeným (nikoliv však povinným) dokladem je řidičský průkaz, resp. jeho číslo, které usnadní rychlejší ztotožnění osoby. Žadatel je oprávněn požadovat pouze informace o svém bodovém hodnocení.

Výpisy z bodového hodnocení si řidiči mohou pořídit i na odboru dopravy v Moravské Třebové, kde jim bude na jejich žádost vydán za 15,– Kč. Třetí možností, jak získat bodové hodnocení, je zajít si na Českou poštu, která účtuje za potvrzení první strany 69,– Kč.

Kromě tohoto výpisu si zájemci mohou od letošního roku na kontaktních místech Czech POINTu vyžádat výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách, který je vhodný pro podnikatele, hlásících se do výběrových řízení. Třetí novou agendou pak je Registr účastníků provozu MA ISOH („Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství), kdy od 1. ledna autorizují vybraná místa Czech POINT kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH. Tento výpis je určen pro firmy, zabývající se likvidací autovraků. Přístup do systému může přitom získat pouze podnikatelský subjekt, který má oprávnění k provozování sběru vybraných autovraků od krajského úřadu. Občanské informační centrum poskytuje také výpisy z katastru nemovitostí a z trestního, obchodního i živnostenského rejstříku.

Vytvořeno 22.1.2009 12:15:48 | přečteno 370x | ernest