Výroční zpráva města Moravská Třebová za rok 2008

Vážení spoluobčané, letos Vám již čtvrtý rok předkládáme komplexní zprávu o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za uplynulý rok.

V této zprávě bychom vás rádi informovali o činnosti jednotlivých odborů městského úřadu a to především prostřednictvím čísel v časové řadě čtyř let.

Rok 2008 byl rokem stabilizace činnosti úřadu ve vazbě na poměrně značné legislativní změny v předcházejícím období, které se promítly do práce úřadu především na úseku státní správy. Mj. se jednalo o nový systém sociálních dávek, změny na úseku stavebního zákona, silničního zákona, živnostenského zákona – proto také došlo ke změnám či upřesnění některých ukazatelů u odboru výstavby a územního plánování, sociálních věcí a zdravotnictví, dopravy a odboru Obecní živnostenský úřad. Městský úřad stabilizoval v roce 2008 řadu nové služby pro občany hlavně na úseku správních agend (výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku), to vše na jednom místě, v Občanském informačním centru.

Na úseku samosprávy bylo jednou z nejvýznamnějších činností ve vztahu k občanům příprava a zahájení privatizace významného podílu bytového fondu města. Pokračovali jsme v soustavné snaze o další zkvalitňování služeb poskytovaných veřejnosti. Důkazem toho bylo pokračování naší účasti v celostátním projektu ke zvýšení kvality činnosti úřadu Benchmarkingová iniciativa 2005. Benchmarking je jednou z moderních metod řízení kvality a spočívá ve vzájemném porovnávání se a zlepšování se učením od druhých. Do projektu je zapojeno 112 měst a k dnešnímu dni jsou k dispozici data v 60 agendách v oblastech výkonu přenesené a samostatné působnosti. Věřím, že v této zprávě naleznete řadu zajímavých a přínosných informací. Zároveň si však rádi vyslechneme vaše náměty a připomínky, které nám mohou pomoci a posloužit při tvorbě výroční zprávy za rok 2009. Výroční zprávu najdte v příloze.

Ing. Stanislav Zemánek, tajemník Městského úřadu Moravská Třebová

PřílohaVelikost
ikona souboruVyrocni zprava MeU 2008307.34 KB
Vytvořeno 25.3.2009 12:58:36 | přečteno 315x | ernest