Výsledky Průzkumu spokojenosti obyvatel města Moravská Třebová

spokojenost občanů

Občané měli během ledna a února možnost vyjádřit svůj názor v rámci průzkumu spokojenosti obyvatel, který je nedílnou součástí přípravy nového strategického plánu rozvoje města. Nyní máme k dispozici podrobné výsledky průzkumu, jehož cílem bylo získat nezávislou zpětnou vazbu například na kvalitu života ve městě, bezpečnost nebo spokojenost s poskytováním informací.

Výsledky průzkumu ukazují, že většina obyvatel města si přeje být informována, případně se chce zapojit do tvorby strategického plánu. Mezi okruhy témat, kterým by podle nich měla být věnována pozornost, patří oblast bezpečnosti ve městě, oblast opravy a údržby silnic a chodníků a také celková dopravní dostupnost města včetně organizace dopravy ve městě samotném. Občané jsou spokojeni s poskytováním informací o dění ve městě, většina z nich pravidelně sleduje Moravskotřebovský zpravodaj. Z hlediska celkového hodnocení jednotlivých charakteristik města lze pozorovat spokojenost se životem ve městě a možnostmi třídění a nakládání s odpady. Naopak nejhůře byla hodnocena dostupnost a kvalita zdravotní péče.

Obyvatelé města se v průzkumu vyjádřili také k možnostem využití volné plochy po demolici objektu na ul. Svitavské. Z výsledků vyplývá, že 41 % občanů by si přálo vybudování bazénu s délkou 25m a welness, 32 % kulturní zařízení se společenským sálem, 9 % víceúčelovou sportovní halu, 7 % vybudování nových bytů, 5 % vybudování nového domova pro seniory, 4 % vybudování parku a 2 % zajištění parkovacích míst.

Podrobné výsledky naleznete v dokumentu prostřednictvím následujícího odkazu:

ikona souboruPrůzkum spokojenosti obyvatel

Projekt "Moravská Třebová - tvorba strategického plánu města a zavedení metody kvality CAF" je spolufinancován z Evropského sociálního fondu EU.

opz


Vytvořeno 3.4.2018 9:58:05 | přečteno 627x | v.dokoupil