Výstava trofejí siky japonského

malé foto.jpg

V únoru tohoto roku bude pořádána již druhá přehlídka trofejí za chovatelskou oblast, při které jsou hodnoceny výsledky hospodaření se zvěří siky japonského.

Trofeje ulovené v roce 2010 budou vystaveny na přehlídce trofejí konané v termínu 9. – 13. února 2011 v kulturním domě v Městečku Trnávce s následujícím programem:

  • 9. 2. 2011 15.00 – 19.00 hod. Předání trofejí pořadateli se štítky a seznamem
  • 10. 2. 2011 od 16.00 hod. Komisionální hodnocení a bodování trofejí s možnou přítomností mysliveckých hospodářů
  • 12. 2. 2011 09.00 – 17.00 hod. Přehlídka trofejí pro veřejnost
  • 13. 2. 2011 09.00 – 12.00 hod. Přehlídka trofejí pro veřejnost
  • 13. 2. 2011 09.00 – 11.30 hod. Neformální setkání zástupců všech uživatelů honiteb v oblasti chovu s odbornou přednáškou
  • 13. 2. 2011 12.00 – 13.00 hod. Výdej trofejí zpět uživatelům honiteb

V roce 2008 byla vyhlášena oblast chovu zvěře siky japonského s názvem Bouzovsko. Oblast chovu byla vymezena jako území tvořené honitbami v obvodu územní působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v Olomouckém kraji Konice, Litovel, Mohelnice, Zábřeh a Prostějov, v Pardubickém kraji Moravská Třebová a v Jihomoravském kraji Boskovice (v rámci ORP Moravská Třebová je do oblasti zahrnuto 19 honiteb). Celková výměra honiteb v oblasti chovu je 55 172 ha.

Cílem oblasti chovu je dosažení ekologického pojetí myslivosti s pozitivním dopadem jak na chov sičí zvěře, tak biocenóz v krajině a lesní a zemědělské hospodářství. Areál výskytu této zvěře přesahuje rozsah jedné honitby a migrace zvěře během jednotlivých ročních období je všeobecně známa. Plánování chovu a lovu v jedné honitbě je zavádějící, neobjektivní a z chovatelského hlediska nereálné. Proto je optimální usměrňovat chov v rámci oblasti chovu zahrnující areál jejího žádoucího výskytu při respektování spádových oblastí. Uživatelům honiteb vymezení oblasti chovu umožní vyšší kvalitu chovu zvěře na základě společného posuzování dosažených výsledků a vypracování plánu mysliveckého hospodaření, vycházejících za závěrů a doporučení, které z každoročního vyhodnocení vyplynou. Vymezená oblast chovu umožňuje lépe sledovat migraci zvěře a na základě toho účinněji regulovat početní stav, upravovat poměr pohlaví a věkovou skladbu populace zvěře siky japonského a v neposlední řadě stanovit odpovídající chovatelská kritéria.

Vytvořeno 4.2.2011 8:24:31 | přečteno 459x | ernest