Využijte možnost získání dotace z rozpočtu města

dotace

Blíží se termín podávání žádostí o dotace určené na podporu akcí a činností neziskových organizací, právnických a fyzických osob, které působí na území města a provozují veřejně prospěšné aktivity a volnočasovou činnost. První kolo příjmu žádostí bude probíhat od 1. do 31. ledna 2020.

Jednorázově poskytované neinvestiční dotace jsou vázané na konkrétní činnosti nebo akce, zaměřené na podporu aktivit zejména v následujících oblastech: kultura, sport a turistika, sociální služby a životní prostředí. Celkový předpokládaný roční objem finančních prostředků určených na dotace v rámci tohoto programu činí cca 1 045 000 Kč a je limitován objemem finančních prostředků, který je vyčleněn na program ve schváleném rozpočtu města Moravská Třebová na daný rozpočtový rok.

Novinkou je přesun agendy spojené s přidělování dotací města z odboru finančního na odbor sociálních věcí a školství. Veškeré dotazy a úkony spojené s žádostmi o finanční podporu směřujte na Jitku Selingerovou (jselingerova@mtrebova.cz, +420 461 353 056).

Jitka Selingerová, odbor sociálních věcí a školství
Vytvořeno 19.12.2019 | přečteno 382x | v.dokoupil