Výzva k napojení na splaškovou kanalizaci

kanál_2.JPG

Vážení občané, aktuálně nabylo právní moci rozhodnutí vodoprávního úřadu o předčasném užívání stavby, čímž došlo ke zprovoznění splaškové kanalizace v Udánkách, Boršově a Sušicích, jež je součástí akce „Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“. Nejzazší datum napojení je 31. květen 2015!

V Sušicích se jedná nově o stoku E-6–2, týká se nemovitostí s č.p. 29, 111 a 117, ostatní části jsou již v provozu.

Vyzýváme nyní vlastníky nemovitostí k napojení splaškových vod z nemovitosti do vybudovaného odbočení, ukončeného revizní šachtou, a to nejpozději do 31. 5. 2015.

Správný postup pro připojení na kanalizaci:

  1. Vyplnit a odevzdat „Žádost o zřízení kanalizační přípojky“ na VHOS, a.s. (získáte ji na VHOS, a.s.)
  2. Dohodnout si telefonicky termín připojení se zástupcem VHOS, a.s., s p. Šiborem – tel. 602 113 642
  3. Provést fyzické připojení na veřejnou kanalizaci, vč. kontroly připojení provozovatelem VHOS a.s.
  4. Uzavřít „Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod“.
  5. Zahájit vypouštění splaškových vod.

Další detailní informace naleznete v přiloženém dokumentu.

PřílohaVelikost
ikona souboruPřipojování 2015 fin26.14 KB
Vytvořeno 18.3.2015 10:41:28 | přečteno 983x | ernest